Produkty na lepenie - lepidlá na obklad a dlažbu, flexibilné lepidlá na obklad a dlažbu. Produkty na  škárovanie  a omietky - škárovacie hmoty, štukové omietky,  sadrové omietky. Produkty na lepenie, stierkovanie - lepiace a stierkové hmoty na fasády. Produkty na vystuženie vrstiev pri lepení a stierkovaní – armovacie výstužné tkaniny. Produkty na plošné vyrovnávanie podkladu -  samonivelačné hmoty, dilatačné pásy, príslušenstvo k plošnému vyrovnávaniu. Produkty na opravy  - opravné stierky. Farby a nátery na povrchovú ochranu železobetónových konštrukcií, podlahové nátery.

Lepidlá na obklady a dlažbu

Produkty pre lepenie - lepidlá na obklady a dlažby, flexibilné lepidlá na obklady a dlažby.

Viac
Sadrové lepidlá, stierky a sadry

Produkty na báze sadry - sadrové stierky, opravné hmoty, sadrové lepidlá.

Viac
Fasádne lepidlá, stierky, malty a omietky

Produkty na lepenie, stierkovanie - lepiace a stierkové hmoty na fasády, vnútorné a vonkajšie omietky, štukové, jadrové a i.

Viac
Armovacie tkaniny

Produkty na vystuženie vrstiev pri lepení a stierkovaní – armovacie výstužné tkaniny.

Viac
Plošné vyrovnanie podkladu - Samonivelačné hmoty

Produkty na plošné vyrovnávanie podkladu -  samonivelačné hmoty, dilatačné pásy, príslušenstvo k plošnému vyrovnávaniu.

Viac
Lokálne vyrovnávanie podkladu

Produkty na opravy  - opravné stierky.

Viac
Farby na železobetónové konštrukcie

Farby a nátery na povrchovú ochranu železobetónových konštrukcií, podlahové nátery.

Viac
Cementové lepidlá, stierky, sadry - Príslušenstvo

Pomôcky a príslušenstvo pre cementové hmoty, lepidlá, stierky, nivelačné hmoty, sadry a ďalšie ...

Viac