Cementové hydroizolácie - najpredávanejšia dvojzložková tekutá lepenka, jednozložkové hydroizolácie pre interiér aj axteriér, vystužovacie tesniace pásy a membrány, hĺbková kryštalizačná hydroizolácia. 
Nopové fólie s príslušenstvom.
Asfaltové hydroizolácie DenBit - tmely, stierky a lepidlá na rôzne druhy použitia.
Na hydroizolácie striech a základov – penetračné-, izolačné- a ochranné laky, bitumenové stierky a tmely, strešné bitumenové pásy - na vystuženie rohov a kútov.
Špeciálne lepidlá na lepenie polystyrénu, asfaltových pásov a klampiarskych prvkov.
Hydroizolačné nátery

Produkty pre hydroizolácie - tekutá lepenka dvojzložková, jednozložková hydroizolácia, tesniace pásy a membrány, hĺbková hydroizolácia.

Viac
Nopové fólie

Produkty pre základové práce - nopové fólie, tmely na lepenie a tesnenie, zakončovacie profily, klince a zátky, izolácie proti zemnej vlhkosti s ventilačnou a drenážnou funkciou.

Viac
DenBit asfaltové hydroizolácie

Produkty pre hydroizolácie a lepenie v oblasti striech a základov - penetračné laky, izolačné laky, ochranné laky, bitúmenové stierky a tmely, bitúmenové pásy, lepidlá na asfaltové pásy a na polystyrén.

Viac