Fasádne lepidlá a stierky pre pripevnenie zatepľovacích a izolačných systémov(polystyrén, minerálna vlna a pod.) na obvodové plášte budov. Produkty sú súčasťou  certifikovaných zatepľovacích systémov ETICS Den Braven THERM MINERAL a ETICS Den Braven THERM STYRO vrátane produktov technológie lepenia PUR lepidlom Thermo Kleber.

Materiál
K čomu lepí


Thermo Kleber
Thermo Kleber

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, vyvinuté pre požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu expandovaného EPS i soklového extrudovaného XPS. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo ...

Viac
Thermo Kleber MAXI
Thermo Kleber MAXI

Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre  vysoko efektívne lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu na zvislé konštrukcie. Výborná pri tvorbe tepelného štítu, (murivo-PUR-EPS) ...

Viac
Thermo Kleber WINTER
Thermo Kleber WINTER

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, pre lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu s kvalitnou štruktúrou i pri -15 °C. Výborné pri tvorbe tepelného štíta, ako neoddeliteľná súčasť vrstvenej skladby ...

Viac
Thermo Kleber WOOD
Thermo Kleber WOOD

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, vyvinuté pre požiadavku lepenia ľahkých, tepelne izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu. Výborné pri tvorbe tepelného štítu, ako neoddeliteľná súčasť vrstvenej skladby obvodového ...

Viac
Thermo Kleber ROOF
Thermo Kleber ROOF

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, vyvinuté pre požiadavku lepenia ľahkých, tepelne izolačných materiálov z expandovaného EPS polystyrénu, predovšetkým pre lepenie izolácie soklového XPS na základové konštrukcie. Roky v praxi ....

Viac
Thermo Kleber ROOF WINTER
Thermo Kleber ROOF WINTER

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté pre požiadavky lepenia ľahkých, tepelne izolačných materiálov z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu, PUR panelov s kvalitnou štruktúrou pri -15°C. Výborné ...

Viac
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA

Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád tzv. lepenie tepelne izolačných materiálov ako fasádneho polystyrénu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrénu), izolačných dosiek z minerálnych ....

Viac
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI

Je cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Je priamo určená na lepenie tepelno izolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod. Rovnako je ....

Viac
1-10