Na tejto stránke sú voľne ku stiahnutiu dokumenty týkajúce sa stavebných výrobkov, technické listy, bezpečnostné listy, certifikáty, ďalej spätný odber ENVI-PAK, podpora predaja atď.

 • Podpora predaja - v tejto sekcii nájdete:
  Elektronické letáky
  Predajné stojany
  Propagácie
 • Technické listy
  - stránka s výpisom technických listov, samostatné technické listy nájdete aj na stránkach s produktami
 • Bezpečnostné listy
  - stránka s výpisom bezpečnostných listov, samostatné bezpečnostné listy nájdete aj na stránkach s produktami
 • Vyhlásenia o parametroch - dokumentácia k našim výrobkom vo formáte PDF - Prehlásenie o zhode a Vyhlásenia o parametroch (Dop).
  Čo je to DoP a označenie CE?
  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch stanovuje tzv. DoP(„Declaration of performance“), teda Vyhlásenie o parametroch, v ktorom výrobca prehlasuje, že vlastnosti dodaného výrobku spĺňajú požiadavky uvedené v prehlásení. Na základe tohto prehlásenia musí výrobca  pripojiť označenie CE na stavebný výrobok tak, aby tento výrobok mohol byť uvedený na trh. Označením CE prehlasujeme, že pre tento produkt existuje Vyhlásenie o parametroch(DoP). Oba dokumenty, teda ako Vyhlásenie o parametroch, tak aj označenie CE obsahujú všetky charakteristiky produktu, požadované príslušnými normami. 
 • Spätný odber odpadu
  - zmluva so spoločnosťou ENVI-PAK - spätný odber a využitie odpadu z obalov podľa zákona
 • Odkazy na stiahnutie videa:
  - zložka LCD fotorámčeky – prezentácia pre fotorámčeky LCD (na predajňách, predajných stojanoch), snížená kvalita videa, nie je vhodná pre veľké obrazovky TV a veľkoplošné prejekcie (obraz by bol nekvalitný)
  - zložka TV – videa vo vysokom rozlíšení (nie je vhodné do fotorámčekov – obsah by sa neprehral)

Dokumenty na stiahnutie v týchto sekciách sú vo formáte  PDF, ktorý zabezpečí, že zostáva zachovaný vzhľad dokumentu aj po prenose do iného počítača, nezávisle na miestnom nastavení, preto budeme väčšinu materiálov publikovať touto formou.