Novinky

Primer ALFA

14.09.2017
Firma Den Braven Slovak s.r.o. rozširuje svoju produktovú radu v kategórii Penetračné nátery.
Predstavuje novinku:
 
Primer ALFA
Jednozložková uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytvára adhézny mostík medzi následnými vrstvami.
 
Vlastnosti 
  • Pre spevnenie a zjednotenie nasiakavosti sadrových a cementových povrchov;
  • Pre lepšiu prídržnosť samonivelačných stierok ako na báze sadry, taj na báze cementu;
  • Podklad dokáže úplne uzavrieť;
 
Použitie 
  • Pod nivelačné hmoty na báze sadry a cementu
  • Pre penetrovanie veľmi nasiakavých podkladov
  • Výborný ako náter pre pórobetóny, plynosilikáty a veľmi pórovité podklady
  • Pre kritické a veľmi prašné povrchy
  • Penetrovanie omietok, stierok, mált, náterov a poterov
 
Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Odkaz na výrobok

 
Leták vo formáte PDF na stiahnutie
kliknite na obrázok