Penetračné nátery

Hĺbková penetrácia NANO (06.96)

Hĺbková penetrácia NANO
Hĺbková penetrácia NANO

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, ktorá umožňuje vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu. Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky ai. minerálne podklady. Je určená k spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementov.
Oproti klasickému penetračnému náteru S-T70 má až o 25% vyšší hĺbkový účinok, kedy preniká do podkladu pri plnom nasýtení, spevňuje podklad, znižuje nasiakavosť a zlepšuje adhéziu následných vrstiev.
 

Výhody

 • Vysoká výdatnosť
 • Kopolymérná disperzia 
 • Vynikajúce a dokonalé ukotvenie k podkladu
 • Výborné zmáčanie všetkých nasiakavých podkladov, zjednocuje nasiakavosť
 • Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
 • Po vytvrdení vo vode nerozpustná
 • Potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytvára bariérový efekt
 • Obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky
 • Bez obsahu alkylfenoletoxylátov
 • Neobsahuje ťažké kovy
 • Difúzne otvorená

Použitie

 • Na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky ai. minerálne podklady
 • Penetrácie betónových podláh pred aplikáciou samonivelačných a vyrovnávacích stierok;
 • K spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu
 • Zjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
 • Ako adhézny mostík pre ďalšie materiály: vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií

Technické údaje

Základ emulzia styrénakrylátového kopolyméru
Tepelná odolnosť +5 °C (pri preprave nesmie zmrznúť)
Aplikačná teplota +5 / +30 °C pre vzduch i podklad
Doba schnutia penetračného náteru ≈ 2 - 3 hod. pri 20°C / 60% rel. vlhkosti vzduchu
Spotreba 0,25 – 0,04 l/m2
Výdatnosť

4 – 12  m2/l neriedená, v závislosti na nerovnosti a nasiakavosti podkladu

  8 – 24  m2/l  pri riedení 1:1

Stanovenie nano veľkosti voľných častíc v disperzii penetračného náteru bolo vykonané v Ústave pre nanomateriály, pokročilej technológie a inovácie na Technickej univerzite v Liberci.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Technická dokumentácia

Balenie, cena

obj. číslo obal obsah počet ks v kartóne / na palete farba EAN
57450Q fľaša 1 liter 12 / 480 ks transparentná 8595100118066
57452Q kanyster 3 l voľne / 144 ks transparentná 8595100153692
57451Q kanyster 5 litrov voľne / 96 ks transparentná 8595100118073
57453Q kanyster 10 litrov voľne / 42 ks transparentná 8595100153708