Oficiálne slávnostné otvorenie za účasti našich významných obchodných partnerov.