Zahájenie výroby cementových lepidiel, samonivelačných hmôt, mált a fasádnych stierok balených vo vreciach.