Antistatická epoxidová podlaha

S POUŽITÍM PRODUKTOV: EPOXIN F1000 DRY – MEDENÁ PÁSKA – EPOXIN F9000 – EPOXIN F9100

Niekedy si priestory vyžadujú prípravu nadštandardných podmienok kvôli špeciálnemu vybaveniu. Konkrétne ide napríklad o výrobné haly v automobilovom alebo elektronickom priemysle, zubné či iné ambulancie, ale aj priestory s citlivou elektronikou, ako sú počítačové miestnosti, laboratóriá či CNC stroje. V takýchto priestoroch môžu vznikať elektrostatické výboje, kedy je veľmi dôležité, aby bola podlaha antistatická.

KROK #1

Na suchý a súdržný podklad aplikujeme penetráciu EPOXIN F1000 DRY. Zamiešame obe zložky epoxidovej penetrácie (A aj B) a zmes aplikujeme pomocou štetca, valčeka alebo striekacím zariadením AIRLESS. Pre vyrovnanie drobných nerovností či pórov v podklade a dosiahnutie lepšieho vzhľadu finálneho náteru môžeme aplikovať aj tzv. záškrab (pridaním 50 – 100 hmotnostných % piesku frakcie 0,1 – 0,5 mm). To nám zabezpečí penetráciu betónového podkladu. Spotreba penetrácie je približne 0,4 kg/m2. Pre skrátenie doby tuhnutia z 20 hodín na 3,5 alebo 6 hodín (v závislosti od teploty prostredia a množstva aplikovaného materiálu), je možné pridať EPOXIN Accelerator.

Alternatívy: F1100 DRY FAST, F1200 WET, F1300 ŠPECIÁL

KROK #2

Po 20 hod. (ak nebol použitý EPOXIN Accelerator) od nanesenia penetrácie nalepíme Medenú pásku pri dodržaní týchto podmienok:

  • pásky sa aplikujú v rastri max 5 x 5 m
  • maximálna vzdialenosť pásky od steny je 15 cm
  • páska musí byť pripojená na uzemňovací bod
  • maximálna plocha na podlahy na jeden uzemňovací bod je 100 m2

KROK #3

Po nalepení pásky valčekom natrieme na povrch vodivý náter EPOXIN F9000 CONDUCTIVE. Spotreba je 0,15 kg/m2.

KROK #4

Po 24 hodinách od nanesenia vodivého náteru aplikujeme elektrostaticky vodivú stierku EPOXIN F9100 ANTI-STATIC pomocou stierky s jemnými špicatými zubami v spotrebe 1,4 kg/m2. Nová antistatická epoxidová podlaha je pochôdzna po 24 hod. Plnú mechanickú a chemickú odolnosť získa po 7 dňoch.

Vyššie spomínaný text je iba informatívny. Všetky pokyny nájdete v každom jednotlivom produkte, kde sú umiestnené technické a bezpečnostné listy, v ktorých nájdete všetky podrobné informácie.