Lepenie koberca na betón

S POUŽITÍM PRODUKTOV: PRIMER ALFA - SAMONIVELAČNÁ HMOTA - FIX 7500

Vyššie spomínaný text je iba informatívny. Všetky pokyny nájdete v každom jednotlivom produkte, kde sú umiestnené technické a bezpečnostné listy, v ktorých nájdete všetky podrobné informácie.