Parkovacie plochy s požiadavkou na premosťovanie trhlín

S POUŽITÍM PRODUKTOV: EPOXIN F1000 DRY – KREMIČITÝ PIESOK – PUREXIN F4000 – EPOXIN F5000

Vyššie spomínaný text je iba informatívny. Všetky pokyny nájdete v každom jednotlivom produkte, kde sú umiestnené technické a bezpečnostné listy, v ktorých nájdete všetky podrobné informácie.