Bezpečné používanie polyuretánových produktov profesionálnymi a priemyselnými užívateľmi

Vážení obchodní partneri a profesionálni/priemyselní užívatelia polyuretánových produktov Den Braven,

vzhľadom na novinky v európskej legislatíve  by sme Vás chceli upozorniť na obmedzenia týkajúce sa
bezpečného používania diizokyanátov profesionálnymi a priemyselnými používateľmi. Radi by sme vás previedli danou problematikou, aby ste ju ľahšie porozumeli. Tiež vám ukážeme, kde absolvovať príslušné odborné školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov.

Termín splnenia je stanovený na 24. augusta 2023.

Čo sú to diizokyanáty?

Diizokyanáty sú látky, ktoré majú pri kontakte dráždivý účinok na dýchacie cesty a kožu. Používajú sa v celom rade odvetví a aplikácií, predovšetkým na výrobu polyuretánových hmôt, ako sú peny, tmely, lepidlá alebo nátery. Najčastejšou formou expozície je inhalácia výparov a priamy kontakt s nechránenou pokožkou aplikátora. Pri práci s polyuretánovými hmotami možno očakávať ich koncentráciu vo vzduchu, obzvlášť v kombinácii s nie príliš účinným odvetrávaním.

Už od roku 2020 sú diizokyanáty zahrnuté do zoznamu látok podliehajúcich obmedzeniam. V roku 2023 končí prechodné obdobie na realizáciu opatrení pri ich zaobchádzaní. Cieľom Nariadenie EÚ 2020/1149 je ochrana zdravia a zníženie zdravotných rizík pri aplikácii profesionálnymi/priemyselnými pracovníkmi používajúcimi výrobky s obsahom diizokyanátov v zmesi v koncentrácii nad 0,1 %. Od 24.8.2023 majú všetci pracovníci v prevádzkach, kde hrozí riziko expozície danou látkou, povinnosť absolvovať školenie pre bezpečné používanie diizokyanátov.

S Den Braven máte školenie ZDARMA!

Školenie o bezpečnom používaní a manipulácii s diizokyanátmi