Asfaltové hmoty

Asfaltové hmoty v rade Den Braven pod značkou DenBit predstavujú v pozemnom a dopravnom staviteľstve významnú časť hydroizolácií a penetrácií stavieb. A to buď v podobe izolácie základov, balkónov alebo aj plochých striech, dnes sa tiež oveľa viac presadzujú asfaltové hydroizolácie, ktoré oproti pásom z asfaltovej lepenky vynikajú výbornou izoláciou v tvarovo neprístupných alebo zložitých miestach stavby.

Asfaltové hydroizolácie a penetrácia DenBit je možné rozdeliť podľa spojiva na disperznú, vodou riediteľnú a organickú na báze rozpúšťadiel. Podrobnejšie v nasledujúcich podkapitolách.

Viete, že asfalt sa vyskytuje v prírode v rôznom geologickom podloží, hlavne v sedimentoch, kde sa ťaží ropa? Využitie asfaltu je známe od staroveku. Patrí medzi jeden z najstarších a najpoužívanejších materiálov.”

Filtrovať podľa typu

Filtrovať podľa farby

Filtrovať podľa balenia

Filtrovať podľa typu

Filtrovať podľa vlastností

Zobrazuje sa všetkych 18 výsledkov