BetonKontakt

Pridať do obľúbených
již od 20,894  s DPH

Náter neobsahujúci rozpúšťadlá. Vytvára separačný kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie pre spevnenie kritických podkladov, odolný voči alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Náter neobsahujúci rozpúšťadlá. Vytvára separačný kotviaci náter následných vrstiev. Určený na vnútorné a vonkajšie použitie na spevnenie kritických podkladov, odolný proti alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Na prípravu betónových povrchov pred nanášaním sadrových hmôt napr. sadrové omietky, stierky, ale aj sadrové nivelačné hmoty. Riedi sa v pomere maximálne 1:5. Spotreba 0,2 kg/m2, výdatnosť 4-7 m2 z 1 kg. Doba schnutia náteru je cca 10 hodín.

Charakteristika

  • bez obsahu rozpúšťadiel a ťažkých kovov
  • spevňujúce – spevňuje porušené a nesúdržné povrchy
  • spojovacia – zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálu
  • veľmi nízka sedimentácia kremičitého piesku
  • vodoodpudivý, difúzny, odolný alkalickým látkam
  • jemnozrnný

Použitie

Spevňujúci náter na staré a nové betónové podklady, ako napr. leštený betón, železobetón, prefabrikáty, steny, podlahy, stropy a pod. Na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt napr. sadrové omietky, stierky, ale aj sadrové nivelačné hmoty.

Identifikácia nebezpečnosti

P501 Odstráňte obsah/obal v zberni nebezpečného odpadu!

EUH208 Obsahuje Reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-on [ES 247-500-7] a 2-metyl-2H izotiazol-3-ón [ES 220-239-6] (3:1 ), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov na paleteEANCena
57365Q5 kgvedromodrá72 ks8595100162014
17,412  bez DPH
20,894  s DPH
57367Q13 kgvedromodrá33 ks8595100162021
43,849  bez DPH
52,619  s DPH