Rozšírili sme výrobný závod o halu na Epoxin

Rozšírili sme náš výrobný závod o novú halu na výrobu epoxidových penetrácií, náterov a stierok rady EPOXIN.

Stalo sa tak koncom roka 2020, kedy sme dokončili ďalšie rozšírenie nášho výrobného závodu v Přerove. Nová prístavba už naplno slúži svojmu účelu, teda k miešaniu surovín, tvorbe produktových zmesí a ich následnému plneniu do spotrebiteľských obalov. V hale je okrem výroby priestor aj na skladovanie výrobkov.

Konateľ spoločnosti Den Braven production s.r.o. Jiří Mohyla hovorí: „Zámerom bolo rozšírenie výrobnej a skladovacej kapacity o nové technológie, ktoré zodpovedajú obchodnej stratégii spoločnosti. Navýšenie kapacity bolo zároveň nutné z hľadiska postupného rozširovania sortimentu výrobkov v oblasti epoxidových hmôt. Umožní nám dostatočné predzásobenie, aby sme mohli rýchlo a pružne reagovať na potreby našich klientov a realizačných firiem.“

Čítajte celú tlačovú správu