Deň Braven získal prestížne ocenenie AAA

Na začiatku roka sme sa podrobili hodnoteniu nezávislej ratingovej agentúry Dun & Bradstreet, ktorá hodnotí mieru rizikovosti spoločnosti a jej finančnú kondíciu, aby sme vedeli, v akej situácii sa po Covide-19 nachádzame.

Vedeli sme, že firma ťažké obdobie zvládla relatívne dobre, milo nás však prekvapilo hodnotenie AAA, ktoré je hodnotením najvyšším. Toto ocenenie poskytuje záruku našim partnerom o našej stabilite a dobrom ekonomickom stave. Dôvera je v obchode jedným zo základných pilierov a veríme, že sme ju týmto krokom posilnili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s našimi zákazníkmi aj dodávateľmi.

Čo to je prestížne ocenenie AAA?

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Vďaka medzinárodnému presahu je vhodnou voľbou pre firmy s obchodnými partnermi nielen zo SR, ale aj celej Európy.

Ocenenia môžu získať iba spoločnosti hospodáriace so ziskom. Vydáva sa v troch stupňoch: AAA, AA a A. Certifikát potvrdzuje, že jeho držitelia prínosne nakladajú so svojimi vstupmi a efektívne ich menia na kvalitné výrobky či služby. Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Na certifikát s hodnotením AAA až A dosiahne iba úzke percento ekonomických subjektov pôsobiacich v Českej republike.

Ocenenie AAA. Dun & Bradstreet [online]. Praha: DUN & BRADSTREET CZECH REPUBLIC, c2021 [cit. 2023-06-06]. Dostupné z: https://www.dnb.com/cs-cz/produkty/oceneni-aaa/

Viac informácií o ocenení AAA Dun & Bradstreet nájdete na oficiálních stránkách.

Certifikát

#wearedenbravensk