Investície do zázemia pre zamestnancov sa vypláca

V jarných mesiacoch sme zahájili novú výstavbu rozšírenia administratívy vareálu sídla spoločnosti v Úvalne. Rozšírená administratívna budova bude mať dve nadzemné poschodia s celkovou podlahovou plochou 322 m2. V nej sa plánujú moderné kancelárie spolu so zasadacou miestnosťou. Túto skutočnosť podčiarkuje aj naplánovaná terasa, ktorá môže slúžiť k odpočinku aj pracovným záležitostiam.

Veríme, že investícia do zázemia pre zamestnancov sa vypláca. K tomu dodáva finančná riaditeľka Iva Rysová: “Ak zamestnanci majú podávať maximálny výkon, musíte im dlhodobo vytvárať podmienky, ktoré takýto výkon umožnia.”

Z architektonického hľadiska sa novým stavebným zámerom rešpektuje súčasná koncepcia vzhľadu komplexu stavieb s dominantnou administratívnou časťou a skladovacími halami, ktoré sú súčasťou oploteného areálu. Po dokončení všetkých prác tak budú tvoriť jeden celok. Posledným článkom realizácie projektu je vybudovanie oporného múru pre stabilizáciu svahu. Gabiónový múr pre spevnenie svahu bude prevedený ako drôtkokamenný, ktorý sa skladá z gabiónovej siete, kamennej výplne a betónu. Tá zaistí svah pred zosunutím.

Predpokladaný termín dokončenia prác je na december roku 2022 (informácie o dokončení v tomto článku).

#wearedenbravencz

Galéria