Ocenenie Diamanty českého biznisu

Ocenenie Diamanty českého biznisu

Firma Den Braven Production s.r.o. získala ocenenie Diamanty českého biznisu 2018 v rámci Moravskosliezskeho kraja. Ocenenie prevzal konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Mohyla.

Na slávnostnom večeri v pražskom Hudobnom divadle Karlín boli 14.2.2019 prvýkrát udelené Diamanty českého biznisu – nové ceny, ktoré sa majú stať tradičným a prestížnym ohodnotením výkonnosti českých firiem v jednotlivých regiónoch.

Miroslav Mohyla hovorí: „Bolo nám cťou sa tejto akcie zúčastniť, najmä ak išlo o hodnotenie podľa exaktných ekonomických parametrov, nie podľa nejakých subjektívnych dojmov.“, ďalej s úsmevom dodáva: „Keďže sme skončili až tretí za náš kraj, je zrejmé, že musíme na sebe ešte ďalej pracovať.“

Ceny Diamanty českého biznisu sú udeľované na základe rebríčka, zostavovaného vždy ku koncu roka analytickými expertmi spoločnosti Bisnode na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov za posledné tri roky (tento rok za obdobie 2015 – 2017) pre všetkých štrnásť krajov Českej republiky, pričom za každý kraj sú oceňované vždy tri najlepšie hodnotené spoločnosti. V Moravskosliezskom kraji bolo hodnotených 559 firiem, ktoré splnili vstupné kritériá.

Do rebríčka vstupujú spoločnosti so sídlom v Českej republike, ktoré spĺňajú obrat 100 miliónov Sk až 5 miliárd Sk a majú verejne dostupné účtovné závierky za posledné tri roky. Kvalitatívnym kritériom je schopnosť firiem splniť svoje záväzky, čo znamená, že hodnotená spoločnosť nesmie byť v likvidácii či konkurznom konaní a súčasne nesmie byť evidovaná ako nespoľahlivý platiteľ/osoba s pohľadávkami štátu či ďalším subjektom.

Za každý zo 14 krajov sa stanoví TOP 30 firiem s najlepšími výsledkami podľa nasledujúcich parametrov:

  • nárast tržieb
  • nárast aktív
  • ROE – pomeru hospodárskeho výsledku po zdanení k vlastnému kapitálu
  • bežná likvidita – obežné aktíva/krátkodobé záväzky

Zverejnených je 10 najlepších v každom kraji. Objektívne ekonomické ceny sú udeľované podľa regiónov vždy trom najlepším z každého kraja Českej republiky. Odbornými garantmi celého projektu sú Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodárska Komora Českej republiky. Analytickým partnerom je spoločnosť Bisnode.

Firma Den Braven Production s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Den Braven Czech and Slovak a.s. Tá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1997. Zaoberá sa predajom a distribúciou stavebnej chémie, tj tmelov, silikónov, PUR pien, prísad do stavebných zmesí, asfaltových hydroizolácií a pod. Svojim silným klientskym servisom, podporou značky Den Braven a širokou sieťou obchodníkov patrí medzi hlavných hráčov v segmente stavebnej chémie. Obrat za rok 2018 presiahol 2 miliardy Kč. Od roku 2013 prostredníctvom spoločnosti Den Braven Production s.r.o. vyrába v Přerove cementové lepidlá na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty, fasádne cementové stierky, penetračné prípravky a hydroizolačné hmoty.

Diamanty českého biznisu sú projektom agentúry COT group.