Výrobný závod v Přerově

Už dlhší čas v Den Braven vieme, že výrobný závod v Přerove je naša budúcnosť, ktorá nám otvára dvere k realizovaniu našich snov – etablovať sa na trhu nielen ako schopní obchodníci, ale zamieriť až k podstate celého nášho dlhoročného snaženia. Byť producentom, ktorý je rešpektovaný nielen pre svoju spoľahlivosť, ale aj flexibilitu a rýchlosť s akou zavádza nové, múdre riešenia.

Nie vždy to bola cesta ľahká a priamočiara, ale kombinácia vytrvalosti, zarputilosti a schopnosti ísť za svojimi snami sa v roku 2012 premenila na to, že sme takmer okamžite začali s rekonštrukciou a prípravou celého objektu pre potreby budúcej expanzie na trhu s hydroizoláciami a sypkými zmesami. Ku koncu roka 2013 spúšťame skúšobnú prevádzku a naberáme prvých zamestnancov. V tom čase u nás pracuje 12 ľudí v režime dvojsmennej prevádzky.
Aj napriek neustálemu ladeniu receptúr a výrobných procesov sme prvý rok existencie (2014) dodali na trh prvý milión vriec sypkých zmesí. Tempo bolo potrebné v prvom rade zafixovať a definitívne potvrdiť pozíciu producenta vyznačujúceho sa kvalitou za rozumnú cenu. V roku 2015 tak vyrábame dva milióny vriec sypkých zmesí a vstupujeme do Zväzu výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí.

To všetko nám dodalo dôveru v seba samého a odštartovalo tak 2. etapu výstavby a rozširovania nášho závodu na konci ktorého bolo zvýšenie výrobnej kapacity v podobe druhej, oveľa modernejšej automatickej linky na výrobu sypkých zmesí. Ten istý rok bol aj v znamení inštalácie výrobnej linky na plnenie produktov do kanistrov a fliaš. Predovšetkým to sú v našom portfóliu penetrácia, impregnácia a zámesové zmesi. Rok 2015 je pri spätnom pohľade strategický rok, kedy na jeho konci z přerovského výrobného závodu expedujeme 20 rôznych produktov, ktoré sa neskôr stanú chrbticovou a umožnia nám venovať pozornosť pre vývoj a výrobu ďaleko špecifickejších, špeciálnych produktov.

Naše laboratórium a vývojové centrum sa po investíciách z minulého roka radí medzi zlatý štandard, ktorý už je dnes absolútne nevyhnutné využívať či už na spätnú kontrolu všetkých vyrábaných šarží, ktoré našu výrobu opúšťajú, alebo na dlhodobé testy, ktoré na svojom konci prinášajú inováciu, alebo úplne nový produkt. Administratívne zázemie je dnes neoddeliteľne späté so samotnou výrobou, a to vkusnou architektonickou prístavbou, ktorej vládne funkčnosť a dôraz na pohodlie vlastných zamestnancov.

Aktuálne výrobný závod v Přerove produkuje viac ako 50 typov výrobkov, a aj napriek trendu smerom k priemyslu 4.0 je tu zamestnaných 40 pracovníkov a pokiaľ to situácia na trhu práce dovolí, otvoríme v priebehu roka ďalšie voľné pracovné miesta.

Náš posledný počin, linka na plnenie kartuší, patrí k najmodernejším technológiám tohto druhu v Európe a je schopná vyprodukovať 3600 kartuší za hodinu. Na zozname noviniek je tiež plne automatická linka na plnenie produktov do vedier. Prevažne tu vzniká základ pre distribúciu kompletného portfólia pre sadrokartonárov. K dokonalej logistike a synchronizácii dopytu trhu využívame 2000 paletových miest s kapacitou dennej expedície 18 kamiónov zásobujúcich celé územie Česka a to dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Za 5 rokov existencie nášho výrobného závodu sme ušli dlhú cestu, ktorá len potvrdzuje správnosť rozhodnutia vystúpiť z komfortnej zóny a vydať sa smerom, ktorý pre budúcnosť znamená mnohých.