Získanie ceny Czech Superbrands pre rok 2023

Pre rok 2023 sa nám podarilo ako značke Den Braven získať ocenenie Superbrands. Pečať Superbrands získajú iba značky s vynikajúcou povesťou – zákazníci si s nimi spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Veľmi si toto ocenenie vážime, pretože je ocenením dlhodobého úsilia pri budovaní značky a uznania Den Braven na slovenskom trhu. Táto cena je predovšetkým uznaním práce všetkých zamestnancov firmy a ich pracovného nasadenia a kvalít. Iba vďaka nim sme mohli toto prestížne ocenenie získať. Zároveň nás to zaväzuje do budúcnosti, aby sme splnili naše vysoké štandardy a prekonali ich.

Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Titul Supebrands je znakom špeciálneho postavenia a uznaním vynikajúceho postavenia značky na lokálnom trhu. Od svojho vzniku vo Veľkej Británii si projekt získal celosvetové uznanie a dnes je cena Superbrands uznávaná ako špeciálne ocenenie, ktoré na základe zjednotených kritérií a metód každoročne identifikuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 štátoch na piatich kontinentoch.

Kto získava titul Superbrands

Udeleniu titulu Superbrands daného roku predchádza viackolové výberové konanie. Do programu Superbrands sa jednotlivé značky nemôžu prihlásiť. Pri nominácii sa vychádza z databázy všetkých registrovaných obchodných trade-mark značiek, ktorú na tento účel uvoľní Úrad priemyselného vlastníctva. Spoločnosť Bisnode, popredný svetový poskytovateľ obchodných informácií, na základe obchodných dát a výsledkov vytvorí zoznam nominovaných kandidátov. Ďalším krokom je spotrebiteľský prieskum, jeden z najdôležitejších prvkov výberového konania, v rámci ktorého agentúra INCOMIND na základe známosti a obľuby zúži výber na zoznam semifinalistov. Konečné slovo pri udeľovaní titulov Superbrands v danom roku má odborná komisia Brand Council. Na konci hodnotiaceho procesu získavajú spotrebiteľské značky ocenenie Superbrands, podnikateľským značkám je udelený titul Business Superbrands.

Superbrands Česká republika

Program Superbrands obnovil svoje pôsobenie v Českej republike v roku 2013. Od roku 2014 sú značky vyhodnocované nielen v kategórii spotrebiteľských, ale aj v oblasti podnikateľských či priemyselných (B2B) značiek. Zatiaľ čo prvé z nich sú verejne známe a spotrebitelia sa s nimi stretávajú deň čo deň v maloobchodnom sektore či sektore služieb, podnikateľské značky sú dôležitými hráčmi v špecializovaných odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu. Spotrebiteľské a podnikateľské Superbrands daného roku predstavujú absolútnu špičku medzi konkurenciou. Titulom Superbrands vyslovujeme obdiv a skladáme úprimnú poctu jej výsledkom v oblasti budovania úspešnej značky. Najdôležitejším cieľom organizácie Superbrands je nielen vzdať hold najúspešnejším značkám v oblasti brandingu, ale tiež uviesť do stredu pozornosti spotrebiteľov a odbornej verejnosti mimoriadne silné značky pôsobiace na slovenskom trhu a prezentovať príklady hodné nasledovania pre účastníkov trhu, ktorí by sa radi rozvíjali a inšpirovali od najlepších. Za týmto účelom organizuje organizácia Superbrands pre ocenené značky každoročne spoločný PR a mediálny program, do ktorého sú pozvané výhradne značky ocenené titulom Superbrands a Business Superbrands daného roka.

Viac informácií o Czech Superbrands na oficiálnych stránkach. Ocenenie z roku 2019 nájdete tu.

#wearedenbravencz