Epoxidový systém

Epoxidový systém podláh pre výrobné a vývojové centrum firmy ABB v Mošnove

Tentokrát zavítame do výrobného a vývojového strediska firmy ABB, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom elektrických zariadení pre naše domácnosti. Spoločnosť ABB požadovala pripraviť 1760 m2 podlahových plôch výrobnej a vývojovej haly s požiadavkou na odolnosť a protišmykovosť. Na úpravu podlahových plôch bol navrhnutý z nášho portfólia epoxidový systém podláh s kremičitým pieskom na zaistenie protišmyku.

Nové betónové podlahy boli ľahko prebrúsené a napenetrované penetráciou EPOXIN F1000 DRY zmiešanú s kremičitým pieskom frakcie 0,2 – 0,8 mm. Aplikácia sa vykonávala rovným hladítkom a bol vytvorený tzv. „záškrab“. Penetrácia zaistila zacelenie drobných vád v pôvodnom povrchu a pripravila podklad na finálny náter.

Na finálny náter bol zvolený EPOXIN F5000 RAL 7001, ktorý sa zmiešal s kremičitým pieskom frakcie 0,2 – 0,8 mm na vytvorenie drsnejšej štruktúry a vylepšenia protišmykových vlastností podlahy. EPOXIN F5000 s pieskom bol po podklade rozťahovaný rovným oceľovým hladítkom a vzápätí bola štruktúra doladená prevalčekovaním v dvoch smeroch pre vytvorenie rovnomerného povrchu celej podlahy.

Kľúčové informácie

Produkt: penetrácia EPOXIN F1000 DRY, náter EPOXIN F5000 RAL 7001, kremičitý piesok frakcie 0,2 – 0,8 mm
Objekt / Lokalita: výrobné a vývojové centrum firmy ABB v Mošnove
Rozsah realizácie: cca 1 760 m2
Dátum realizácie: 02/2021

Galéria