Podlaha výrobnej haly Ostroj

Obnova podlahy vo výrobnej hale firmy Ostroj v Opave sa vykonávala za pomoci Epoxidových výrobkov Firmy Den Braven. Pôvodný povrch bol zbrúsený a pripravený na aplikáciu finálnych vrstiev.

Penetrácia bola vykonaná výrobkom EPOXIN F1000 DRY zasypaným prírodným pieskom frakcie 0,4 – 0,8 mm. Po zaschnutí penetrácie bol prebytočný piesok odstránený a povrch sa finálne prelial stierkou EPOXIN F5000 v spotrebe cca 2 kg/m2. Finálna stierka sa použila v dvoch odtieňoch RAL 7001 a RAL 6021. Kombináciou týchto dvoch farieb sa plocha podlahy rozdelila na časť výrobnú a komunikačnú.

Kľúčové informácie

Produkt: penetrace EPOXIN F1000 DRY, náter EPOXIN F5000 RAL 7001, náter EPOXIN F5000 RAL 6021
Objekt / Lokalita: výrobná hala firmy Ostroj Opava
Rozsah realizácie: cca 500 m2
Dátum realizácie: 2021

Galéria