Realizácia epoxidových podláh v Pelhřimove

Pri novostavbe bytového domu v Pelhřimoveboli opäť použité epoxidové výrobky firmy Den Braven. Tentokrát sa vykonávali suterénne priestory garáží a chodieb. Požiadavka bola na epoxidovú podlahu s protišmykovými vlastnosťami, preto sa zvolil epoxidový systém s kremičitým pieskom zaisťujúci požadovaný efekt.

Podklad bol na niekoľkých miestach poškodený výtlkmi a nerovnosťami, preto sa za pomoci penetrácie EPOXIN F1000 DRY zahustené Thixopom, vykonala lokálna oprava povrchu. Následne sa celý povrch natrel penetráciou EPOXIN F1000 DRY do ktorej bol vsypaný prírodný piesok frakcie 0,4 až 0,8 mm na vytvorenie protišmykového efektu výslednej podlahy.

Prírodný piesok bol vsypávaný do živej penetrácie. Po 24 hodinách sa celá plocha prebrúsila, vysala a pripravila na finálne zakončenie podlahy.

Finálna vrstva bola prevedená náterom z EPOXINU F5000 v odtieni RAL7001. V poslednej fáze sa vyznačili parkovacie státie a vodorovné značenie.

Touto skladbou získal Bytový dom v Pelhřimove odolnú a funkčnú podlahu pre svoje suterénne poschodie a garáže.

Kľúčové informácie

Produkt: Penetrácia EPOXIN F1000 DRY, náter EPOXIN F5000 RAL 7001, prírodný piesok 0,4 – 0,8 mm
Objekt / Lokalita: suterén a podzemné garáže bytového domu Pelhrimov
Rozsah realizace: cca 1 200 m2
Datum realizace: 10/2021

Epoxidový program EPOXIN vyvíjame a vyrábame v přerovskom výrobnom závode Den Braven Production. V roku 2020 prebehla masívna investícia do nových priestorov a výrobných technológií portfólia epoxidových penetrácií a stierok.