Extra silné vlhčené obrúsky

Pridať do obľúbených
již od 13,248  s DPH

Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónov, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo postriekaných povrchov. Odstraňuje aj zaschnuté nátery z nesavých povrchov, max. do 24 hodín po aplikácii.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky pre efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónov, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo postriekaných povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nesavých povrchov, max. do 24 hodín po aplikácii.

Charakteristika

  • okamžite a ľahko použiteľné
  • vysoká čistiaca účinnosť s osviežujúcim efektom

Použitie

  • čistenie podkladov od nevytvrdnutých tmelov – silikónu, polyuretánu, butylu, gumových, kaučukových, disperzných, cementových a epoxidových lepidiel
  • odstraňuje nevytvrdnutú PU penu
  • čistenie mastnôt, olejov, mazadiel, náterov na báze olejov alebo vody (pred zaschnutím)
  • čistenie atramentov, zašlé špiny a prachu
  • osviežuje a čistí staré laky, nátery a tmely
  • určené pre domáce, dielne, kancelárie, priemyselné strojárske prevádzky, autoopravovne

Identifikácia nebezpečnosti

Extra silné vlhčené ubrousky

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337/313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén, Izopropylalkohol, C9-11-alkylalkoholy, etoxylované

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
B9012DBX80 + 20 ks ZADARMOdózabiela6 ks8595100163523
11,040  bez DPH
13,248  s DPH