Den Braven Katalóg Penetrácia S2802A Koncentrát stavebných zmesí

S2802A Koncentrát stavebných zmesí

Pridať do obľúbených
již od 10,398  s DPH

Koncentrát stavebných zmesí S2802A je kvapalina na báze vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru miešateľná s vodou v každom pomere. Odparením vody z tenkej vrstvy sa vytvorí súvislý hladký, zliaty, slabo lepivý film nerozpustný vo vode, ktorý v organických rozpúšťadlách buble.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Kvapalina na báze styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, miešateľná s vodou v každom pomere. Vytvára súvislý, hladký, slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápennocementových, cementových a nastavovaných mált a tiež na výrobu nástrekových omietkovín do trvale vlhkých a alkalických prostredí. Pri použití ako penetračný náter sa riedi v pomere cca 1:10 – 1:50 s vodou a používa sa na nátery nových stien z tehlového muriva, nekonštrukčného betónu, pred nanášaním omietok alebo penetračné nátery nových i starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod. .) pod fasádne náterové hmoty, na sadrokartóny pred maliarskymi nátermi a pod tmel S-T1. Výdatnosť > 130 m2/kg (pri riedení 1:50).

Charakteristika

 • po vytvrdnutí, vo vode nerozpustná
 • miešateľná s vodou v každom pomere
 • zvyšuje priľnavosť následných vrstiev
 • zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt
 • zjednocuje savosť a spevňuje podklad
 • difúzne otvorená, pri správnom riedení
 • skvalitňuje vlastnosti všetkých stavebných zmesí
 • zvyšuje odolnosť hmôt proti poveternostným vplyvom a UV

Použitie

 • pre vápenné, cementové, nastavované malty a polymérbetóny
 • prísada do cementom pojených hmôt
 • penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov pred nanášaním omietok
 • penetračné nátery nových i starých omietok (vápenné, sadrové štukové a pod.) pod fasádne náterové hmoty a na sadrokartóny pred maliarskymi nátermi
 • impregnačné nátery fasádnych omietok, nekonštrukčných a pohľadových betónov, strešných krytín z škridiel alebo eternitu a ďalších savých podkladov
 • ako penetračný náter pod akrylátové tmely
 • na prípravu stierkových alebo nástrekových omietok, pre trvale vlhké a alkalické prostredia

Identifikácia nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje 5-Chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-one; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2Hisotiazol-3-one. Reakčná zmes 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]. EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartónePočet kusov na paleteEANCena
CH020941 kgfľašamliečne biela6 ks504 ks8595100124234
8,665  bez DPH
10,398  s DPH
CH020965 kgkanistermliečne bielavoľne96 ks8595100124258
40,851  bez DPH
49,021  s DPH