Toto je náš príbeh

Na začiatku každého projektu alebo vzniku firmy je túžba. Túžba preraziť a uspieť vo "veľkom svete". Keď sa k tomu pridá húževnatosť pri realizácii snov a tím zapálených ľudí, máte šancu uspieť.

Náš príbeh - Den Braven

06/1999

Den Braven kupuje výrobu Chemických závodov Sokolov zaoberajúci sa produkciou a vývojom disperzných elastických fasádnych tmelov pod označením DISTYK S-T1/S-T5. Zároveň sa stáva vlastníkom ochrannej známky DISTYK.

09/2008

Prenájom sokolovského areálu výrobnej spoločnosti zaisťujúcej pre Den Braven súčasné produktové portfólio tmelov, náterov, penetrácií a disperzných prímesí.

06/2009

Den Braven sa stáva nezávislým nad pôvodným vlastníkom Den Braven Sealants.

06/2011

Myšlienka na vybudovanie vlastného výrobného závodu.

09/2011

Hľadanie vhodnej lokality na umiestnenie výrobného závodu.

01/2012

Nákup vybraného areálu v Přerove na ulici Kojetínská.

03/2013

Začatie rekonštrukcie súčasného objektu.

07/2013

Montáž technologických zariadení.

10/2013

Zahájenie výroby cementových lepidiel, samonivelačných hmôt, mált a fasádnych stierok balených vo vreciach.

07/2015

Kapacitné rozšírenie, tzv. etapa dve. Montáž skladovacej haly.

09/2015

Rozšírenie o ďalšie technologické linky a zariadenia.

11/2015

Dokončenie druhej etapy rozvoja. Nová, plne automatizovaná linka na suché hmoty.

12/2015

Oficiálne slávnostné otvorenie za účasti našich významných obchodných partnerov.

02/2016

Automatizovaná linka na tekuté penetrácie a prímesi.

08/2017

Rozšírenie administratívnych priestorov, zasadacie miestnosti a laboratórií.

12/2017

Štart ďalšej etapy rozšírenia o nové skladovacie priestory a plne robotizované technologické linky na výrobu a plnenie tmelov a lepidiel.

12/2018

Spustenie automatických plniacich liniek kartuše a pre vedierka tmelov, lepidiel a hydroizolácií.

01/2019

Den Braven Production – Přerov 2019.

09/2019

Aktuálny letecký pohľad na výrobný areál v Přerove.

12/2020

Ďalšie rozšírenie výrobného závodu v Přerove o novú halu na výrobu epoxidových penetrácií, náterov a stieriek, ktoré predávame pod značkou EPOXIN.