Flexibilná hydroizolácia STRECHA S-T4

Ukončite trápenie so zatekaním. Predstavujeme Flexibilnú hydroizoláciu Strecha S-T4, ktorá všetko vyrieši. Ideálna pre rekonštrukcie a údržby plochých aj šikmých strešných konštrukcií. Je pripravená na okamžité použitie a jedná sa o finálnu vrstvu. Okrem výbornej flexibility sa vyznačuje aj vysokou UV odolnosťou. Navyše si môžete vybrať z viacerých farieb ako je červená, šedá alebo čierna.

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzie kopolymérov a oxidu železitého. Ideálne na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltových pásov s minimálnym sklonom strechy od 3%. Ochranný náter pozinkovaných plechov a eternitových strešných krytín. Po vytvrdnutí vytvára vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu. Pozn.: nerovnosti podkladu nesmú presiahnuť ±5 mm.

Charakteristika

  • po vytvrdnutí trvalo pružný
  • vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
  • odolný proti UV žiareniu
  • odolný proti poveternostným vplyvom
  • zalieva drobné mikrotrhliny v podklade

Balenie a farba

  • 5 kg, 12 kg a 30 kg
  • červená, šedá, čierna

Pracovný postup

Výrobok je potrebné pred samotnou aplikáciou krátko premiešať v dodávanom obale pomalými otáčkami. Premiešanie vykonávajte ručne alebo miešadlom s pomalými otáčkami. Riedenie vodou je umožnené len na prípravu penetrácie. Ostatné vrstvy sa nesmú riediť vodou.

Konzervovanie lepenkových strešných krytín

Na pripravený podklad nanášajte hmotu S-T4 minimálne v 2 vrstvách krížovou metódou, každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. V miestach styku s komínom, atikou alebo na podobných miestach, náter vystužte technickou tkaninou, ktorú vložte do mokrej hmoty a vytiahnite do príslušnej výšky. Tkaninu riadne pretrite hmotou S-T4.

Vyhotovenie bezškárových strešných krytín

Na pripravený podklad nanášajte hmotu S-T4 minimálne v 4 vrstvách. Aplikácia ďalšia vrstva musí byť aplikovaná na vyzretú predošlú vrstvu. Jednotlivé vrstvy sa vykonávajú vždy v smere kolmom na aplikáciu predchádzajúcej vrstvy, aby sa dosiahlo dokonalé prekrytie.

Prvú vrstvu S-T4 naneste rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu. Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou druhú vrstvu S-T4 a vkladajte do nej technickú tkaninu alebo geotextíliu nízkej gramáže. Najprv však nanesie hmota S-T4 v pásoch so šírkou tkaniny. Na čerstvú hmotu položte tkaninu a zatrite ju do vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu tkaniny ihneď zatrite. Je potrebné dbať na vykonanie prekladu na spoji (tkanina na tkaninu) so šírkou min. 10 cm. Nechajte zaschnúť. Tretia vrstva sa vykonáva rovnakým spôsobom a rovnakým smerom ako prvá vrstva. Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúceho náteru opäť v smere kolmom na vrstvu tretiu.

V prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti pri pochôdznosti je potrebné posledný náter opatriť minerálnym posypom. Minerálny posyp sa aplikuje do živej poslednej vrstvy. Vhodné na posyp sú bridlicové šupinky.

Novinkový leták