Silikónová fasádna farba SILDEKOR

Vodou riediteľná silikónová fasádna farba na finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.

Charakteristika

  • paropriepustná
  • zvyšuje hydrofobitu povrchu
  • vysoká vodotesnosť

Použitie

  • na nátery muriva, vápenných, vápennocementových a disperzných omietok, betónu, ľahčených stavebných hmôt, cementotrieskových, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek
  • na nátery fasádnych stierok

Podklad

Povrch musí byť zbavený nečistôt, mastnôt, prachu a voľných častíc. Povrch musí byť súdržný, čistý, bez biologického napadnutia, obsahu solí a mastnôt.

  • nové omietky musia byť vyzreté, kontrolu vyzretia možno vykonať pH papierikom alebo roztokom fenolftaleínu
  • u starej omietky všetky nepriľnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu, povrch vyspraviť a zjednotiť
  • drevotrieskové, drevovláknité a sadrokartónové dosky obrúsiť, zbaviť prachu a voľných častí

Pokyny

Nanáša sa valčekom, štetkou, striekaním v dvoch vrstvách na penetrovaný podklad penetračným náterom SILDEKOR, druhý náter sa prevádza po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je závislý na klimatických podmienkach, doba schnutia 1-2 hodiny, pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% je náter preschnutý do 24 hodín. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5 °C – 30 °C. Pri práci chrániť aplikované plochy pred slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom! Všetky pomôcky po práci umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

Prejsť na produktovú stránku