Den Braven Katalóg Chemické kotvy Polyesterové kotvy Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF

Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF

Pridať do obľúbených
již od 9,310  s DPH

Chemická kotva na báze polyesterových živíc bez styrénu je najobľúbenejšou kotvou pre domácich majstrov a DIY aplikácie. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách do +35 ° C. Je možné ľahko kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu pri bežných teplotách. Vhodná pre vysoké zaťaženia a uchytenie fasádnych prvkov, technologických, sanitárnych alebo športových zariadení, TV držiakov, políc, pätiek zábradlí, mreží, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, potrubia, madiel, markíz alebo brán a pod.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória Tag

Profesionálny dvojzložkový chemický systém na rýchle a pevné kotvenie. Ideálne pokiaľ potrebujete pripevniť ťažké prvky v interiéri alebo exteriéri, s istotou rýchlej a kvalitnej práce.

Kam sa hodí?

 • do interiéru aj exteriéru
 • kotvenie do betónu, muriva, tehál, kameňa a pod.
 • uchytávanie fasádnych prvkov, technologických, sanitárnych alebo športových zariadení, TV držiakov, políc, pätiek zábradlia, mreží, stĺpikov, plotov, káblových žľabov, potrubí, madiel, tiahel, markíz alebo brán a pod.

Na čo pozor?

 • otvor pred aplikáciou je nutné dôkladne vyčistiť
 • riadne premiešanie oboch zložiek (sivá farba)
 • pre vytlačenie použiť mechanickú alebo elektrickú aplikačnú pištoľ

Ako kotviť?

 • najskôr vyvŕtajte otvor potrebných rozmerov
 • otvor riadne vyčistiť pomocou kefky a pumpičky
 • pomocou aplikačnej pištole prvých cca 10 cm vytlačíme mimo otvor, pokiaľ kotva nemá šedú farbu
 • potom aplikujeme materiál priamo do otvoru
 • otáčavým pohybom zasunieme závitovú tyč alebo iné prvky

V čom vyniká?

 • vysoká pevnosť
 • možné aplikovať aj do zatopených vrtov
 • rýchlo tuhne
 • znížený zápach

Identifikácia nebezpečnosti

Zložka A

Zložka: VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Zneškodnite obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zložka B

Signálne slovo: VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zadajte hodnoty

Kotvený prvok
Podklad
Potreba sitka
Priemer kotveného prvku
mm
Priemer otvoru v mm
Hĺbka otvoru
mm
Počet otvorov
Vyberte typ kotvy

Budete potrebovať

Počet kartuší

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartóneEANCena
740011BD165 mlkartušasivá12 ks8595100127501
7,758  bez DPH
9,310  s DPH
74014BD300 mlkartušasivá12 ks8595100125736
9,533  bez DPH
11,440  s DPH
74012BD380 mlkartušasivá12 ks8595100127389
10,712  bez DPH
12,854  s DPH