Den Braven Katalóg Penetrácia Penetračný a spojovací náter

Penetračný a spojovací náter

Pridať do obľúbených
již od 3,212  s DPH

Jednozložková mliečna kvapalina na báze vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru miešateľná s vodou v každom pomere, vytvárajúca hladký a pružný, slabo lepivý transparentný polymérny film.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Zobraziť celý popis


Katalógové číslo - Kategória

Na penetračné a kotviace nátery pod cementové lepidlá, samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku 2K, reprofilačné malty a výplňové stierky a pod. Odparením vody sa vytvorí pružný a slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Spevňuje a zvyšuje priľnavosť na savé podklady. Riedi sa v pomere maximálne 1:10 (penetrácia: voda). Spotreba 0,25 l/m2, výdatnosť 4-8 m2 z litra. Doba schnutia náteru je cca 2 až 4 hodiny.

Charakteristika

  • po vytvrdnutí vo vode nerozpustná
  • penetračná – zjednocuje savosť a spevňuje podklad
  • spojovacia – zvyšuje prídržnosť následných vrstiev k podkladu

Použitie

  • pod stavebné lepidlá na obklady a dlažbu QUARTZ, opravnú stierku na betón Výplň alebo Final, samonivelizačné hmoty, Tekutú lepenku, atď.
  • na nekonštrukčný betón, tehlové murivo, vápennocementové interiérové aj exteriérové omietky

Identifikácia nebezpečnosti

Signálne slovo: VAROVANIE

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Available Options

ThumbnailSKUBalenieTyp obaluFarbaPočet kusov v kartónePočet kusov na paleteEANCena
57400Q1 lfľašamliečne biela12 ks480 ks8595100111609
2,677  bez DPH
3,212  s DPH
57401Q5 lkanistermliečne bielavoľne96 ks8595100111616
11,627  bez DPH
13,952  s DPH