Lepenie vinylu a PVC na betón

S POUŽITÍM PRODUKTOV: PENETRÁCIA S2802A – PRO 7600

Vyššie spomínaný text je iba informatívny. Všetky pokyny nájdete v každom jednotlivom produkte, kde sú umiestnené technické a bezpečnostné listy, v ktorých nájdete všetky podrobné informácie.