Nový Jičín s novou podlahou MULTI FLOOR S600

Jedna lastovička jar nerobí. A čo keď je ich viac ako 80… paliet?

S jarou sa nevracajú iba ťažné vtáky, ale aj robotníci na stavebné práce. A naša denbraveňácká lastovička pri tom nemohla chýbať. Či už tmelia, lepia alebo kotvia. V tomto prípade vylieva samonivelačnou hmotou podlahu.

A pekne si makla, aby to zvládla. Ide totiž o rekonštrukciu obchodného centra OC Galéria Javor v Novom Jičíne. Samonivelačnou hmotou sa vylievali tri poschodia, každé o približnej rozlohe 2300 m2. Najskôr sa vybúrala stará podlahová krytina. Podklad sa pripravil pomocou epoxidovej penetrácie so zásypom kremičitého piesku. Takýto postup zaistil rovnomerné schnutie a lepšiu priľnavosť vylievanej plochy pri nivelácii. Ako ďalší krok bolo vyliatie podlahy našou samonivelačnou hmotou MULTI FLOOR S600. Správna aplikácia samonivelizačnej hmoty zaistila rovnú podlahu bez prasklín. A ako finálny krok sa na vyliatu podlahu položila dlažba.

Kľúčové informácie

Produkt: Samonivelačná hmota na podlahy MULTI FLOOR S600
Objekt / Lokalita: nadzemné poschodia obchodného centra OC Galéria Javor Nový Jičín
Rozsah realizácie: cca 6 900 m2
Dátum realizácie: 04/2022

Galéria