Hydroizolácia

Budete robiť novú kúpeľňu alebo terasu? Poradíme vám so správnou aplikáciou hydroizolácie

V modernom stavebníctve sa s pojmom hydroizolácia stretávame pravidelne. Bez hydroizolácie sa už dnes nezaobíde takmer žiadna stavba. Hydroizolačné riešenie sa musí vysporiadať s atmosférickými vplyvmi, ako sú dážď a sneh, iné musia čeliť hydrogeologickým vplyvom, a teda podzemnej a kapilárnej vode. V neposlednom rade sa stretávame aj s riešením, zameraným na technologickú vodu v kúpeľniach, práčovniach, vývarovniach a pod. V nasledujúcich odsekoch si priblížime nenáročné a najčastejšie využívané riešenie, ktoré hravo zvládneme aj svojpomoci na balkónoch, terasách a kúpeľniach.

Deväťdesiate roky minulého storočia predstavovali míľnik, kde sa vo väčšej miere začali uplatňovať hydroizolácie aj mimo nádrže, ploché strechy a základy. Dovtedy sa za dostatočnú ochranu pred vodou na balkónoch, terasách alebo v kúpeľniach často považovala samotná dlažba alebo obklad, a to aj v sprchovacích kútoch. Z dlhodobého hľadiska je to nedostatočné, dôkazom sú aj mnohé železobetónové balkónové dosky starších budov v dezolátnom stave. Nech to znie akokoľvek nadnesene, v ohrození nie je len samotná stavba, ale aj ľudské zdravie. U balkónov a terás je najčastejšou príčinou poškodenia dlažby práve prenikanie vody do podkladu, ktorá sa môže následne dostať aj do celej železobetónovej konštrukcie. Voda spolu s pôsobením zmrazovacích cyklov časom zapríčiní separáciu nášľapnej vrstvy, vznik prasklín, oslabenie betónu, a nakoniec aj koróziu oceľovej výstuže. To vedie k úplnému rozpadu balkónovej konštrukcie, kedy sa z príjemného miesta na rannú kávu stáva skutočne nebezpečný priestor.

Na okamih sa ešte pozrime do kúpeľne – tu to už bude o niečo menej dramatické, ale aj rozhnevaný sused, ktorého sme práve vytopili pokazenou práčkou, dokáže tiež zahrať nepríjemné divadlo. Nedivme sa mu, keď pred nedávnom zaplatil niekoľko tisíc za podsvietené stropné podhľady, ktoré sú teraz vďaka našej absencii hydroizolácie zničené. Aj keď si hovoríte, že máte dobrú poistku alebo nemáte suseda, nestačí to. Steny a podlahy v kúpeľni, ktoré sú dlhodobo nasiaknuté vodou, časom podľahnú degradácii. Zvýšená vzdušná vlhkosť podporí tvorbu plesní, čo bude mať negatívny vplyv na naše zdravie. To všetko boli príklady z praxe, snáď dostatočne trefné na to, aby vysvetlili dôležitosť použitia hydroizolácie aj na miestach ako sú kúpeľne, balkóny a terasy.

Systémové riešenia

Stavebný trh ponúka veľké množstvo výrobkov od rôznych výrobcov. V bežnej praxi sa tieto výrobky často kombinujú, čo rozhodne nie je správne. Netvrdíme, že kombinácia s konkurenčnými výrobkami nemôže fungovať, ale vzájomnú kompatibilitu môžeme garantovať len vtedy, keď použijete osvedčené a ucelené systémové riešenie.

Pokládka dlažby na balkón alebo terasu

S použitím produktov: Tekutá lepenka, Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1 alebo MAMUT GLUE FLEXI S2 – Extrémne flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu C2TE S2

Pokládka dlažby na balkón alebo terasu

S použitím produktov: Primer ALFA a Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX L8600

Pokládka dlažby a obkladov v kúpeľni

S použitím produktov: Primer ALFA, samonivelačná hmota a Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX L8600

Začnite s Penetráciou S2802A

Pri pokládke dlažby je prvým krokom penetrácia, ktorá nám pripraví podklad. Jednozložková Penetrácia S2802A vytvorí transparentný a nerozpustný film, zvýši odolnosť, zjednotí nasiakavosť podkladu a zabezpečí vyššiu prídržnosť ďalších vrstiev. Je vhodná na betónové podklady, ale aj na iné stavebné materiály ako sú keramické tehly, pórobetónové tvárnice, omietky a ďalšie. Pri starších a zvetraných povrchoch môžeme použiť – Hĺbkovú penetráciu NANO a pod samonivelačnú hmotu zase Primer ALFA. Penetrácia by sa mala nanášať v dvoch vrstvách na čistý, suchý a súdržný podklad, ktorý najskôr zbavíme prachu. Na aplikáciu odporučíme použiť štetec alebo valček. Druhú vrstvu aplikujeme po dôkladnom vyschnutí predošlej vrstvy (po 2 až 3 hodinách).

Pokračujte s Tekutou lepenkou 2K hydroizoláciou

Keď už máme pripravený podklad, môžeme prejsť na aplikáciu hydroizolácie. V tomto prípade ide o dvojzložkový náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Tekutá lepenka vytvorí vodotesnú membránu a súčasne slúži aj ako ochrana pred radónom. Dokonalú hydroizoláciu zabezpečí jej vysoká priľnavosť na betónové potery, pórobetónové tvárnice, sadrokartónové ale aj OSB dosky. Náter sa aplikuje valčekom aspoň v dvoch vrstvách krížovou metódou (kolmo k sebe) až po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy (po 12 až 24 hodinách). Do rohov sa vložia tesniace pásy alebo samolepiaci pás Fleeceband.

Ideálne riešenie pod Kamenný koberec

Práve Tekutá lepenka je najlepším riešením prípravy betónových povrchov pred aplikáciou Kamenného koberca PERFECT STONE v exteriéri.Otvorená štruktúra koberca prepustí vodu k podkladu a práve Tekutá lepenka zabráni jej ďalšiemu vsakovaniu a bezpečne odvedie vodu k odtokovým otvorom líšt. Týmto predĺžime životnosť celého systému a zamedzíme prípadnému zatekaniu do konštrukcie stavby.

Čo je radón?

Radón patrí do skupiny vzácnych plynov. Ide o rádioaktívny plyn bez farby a zápachu, nepretržite uvoľňovaný zo zemného podložia. V zanedbateľnom množstve je prítomný skoro všade, ale jeho nebezpečné a vyššie koncentrácie sú špecifikované len v určitých lokalitách zaznamenaných na mape rádioaktivít. V týchto lokalitách je z dlhodobého hľadiska nutné budovu chrániť pred radónom. Stupeň ohrozenia a navrhované riešenie závisí od nameraných hodnôt priamo na mieste.

Z mapky vedie odkaz na Orientačnú prehľadnú radónovú mapu ČR, čo je mapa radónového indexu ČR. Pôvodne bola označovaná ako mapa radónového rizika, zdroj: Česká geologická služba.

Kedy použiť jednozložkovú hydroizoláciu Kúpeľňu?

Keď hľadáme jednoduché riešenie do interiéru pripravené na priame použitie bez nutnosti miešania dvoch zložiek, môžeme použiť Jednozložkovú hydroizoláciu Kúpeľňu. Spôsob aplikácie je rovnaký ako sme popísali vyššie a jej vlastnosti pre interiér sú dostatočné.

Čomu sa vyvarovať?

Aj keď je to pre mnohé pokušenia, jednoznačne neodporúčame používať uvedené hydroizolácie ako finálne nátery. Svoje miesto majú v skladbe podlahy, ako membrána zabudovaná pod dlažbou alebo obkladom. Vystavenie UV žiareniu, priamym poveternostným vplyvom alebo mechanickému zaťaženiu spôsobí rýchly nástup degradácie a stratu pôvodných vlastností, preto je nutné čo najrýchlejšie prevrstvenie. „Nie, do jari to nepočká“ je našou odpoveďou na túto častú otázku.

Alternatívne výrobky

Duo Flex L8600

Pri kritických podkladoch, ako sú OSB dosky, plech, glazované dlažby, sklobetón, umakart a pod. je najspoľahlivejším riešením práve Elastické lepidlo a hydroizolácia DUO FLEX L8600. Jeho vysoká elasticita vám zabezpečí, že izolácia vydrží aj pri náročných podkladoch. Nahrádza aj bežné cementové lepidlá, čím získate hydroizoláciu a elastické lepidlo na obklady a dlažby v jednom.

Jednozložková hydroizolácia Exteriér

Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR je alternatívou k Tekuté lepence. Jej výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia bez nutnosti miešania dvoch zložiek.