Gasket sealant červený 50 ml, tuba v blistri

Na tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárstve. Pre extrémne namáhané spoje, napr. tesnenie chemických reaktorov, tesnenie diferenciálov, prevodných skríň, olejových vaní, naparovacích žehličiek, ohrievacích systémov, priemyselných pecí, tesnení motorov, teplovzdušných rozvodov, kotlových prírub, prírub vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok a golierov. Silikónový tesniaci tmel acetátového typu s tepelnou odolnosťou od -60 °C do +300 °C.

Charakteristika

  • krátkodobá a dlhodobá tepelná odolnosť -60 °C do +300 °C
  • vysoká priľnavosť na nesavé materiály
  • trvalo pružný a odolný vysokým prevádzkovým teplotám
  • odolný vlhku a vode
  • odolný ropným produktom – olej, nafta, benzín

Použitie

  • tmelenie/tesnenie prírub vysokoteplotných rozvodov vody
  • tesnenie olejových vaní motorov, prevodoviek a pod.
  • tesnenie kotlových prírub, dvierok, golierov, priemyselných pecí a pod.
  • tesnenie vysokoteplotného potrubia

Novinkový leták

Prejsť na produktovú stránku