Stĺpikový betón rýchlotuhnúci

Stĺpikový betón rýchlotuhnúci

Stĺpikový betón (tiež stĺpkobetón) je suchá betónová zmes, ktorá sa môže aplikovať bez použitia miešadla a miešania. Vyniká rýchlym kotvením, keď už po 5 minútach začína zmes tvrdnúť. Používa sa najmä na rýchle kotvenie stĺpikov, stožiarov, dopravných značiek, lámp, altánkov, kovových nožičiek, sušiakov a iných prvkov na záhrade.

Charakteristika

  • je rýchlotuhnúci, tvrdnutie začína už po 5 minútach
  • stĺpkobetón sa nemusí miešať
  • má vysokú fixáciu
  • betonáž je možná aj za mrazu

Stĺpikový betón a jeho použitie

  • kotvenie stĺpikov
  • ploty
  • lampy
  • dopravné značky
  • inštalácia prvkov brán
  • záhradné kotvenie

Príprava podkladu pred aplikáciou

Otvor na stĺpik buď vyvŕtame (vykopeme) do zeminy cca 40 cm otvor ako priemer, tak aj hĺbku cca 40 cm. Suchý otvor trochu pokropíme napr. kanvou s vodou, tak nech sa zemina zvlhčí. Pozor, nech nie je v otvore zbytočne veľa vody.

Stĺpikový betón – návod

Odporúčame zvoliť menší kameň ako podstavu pre spodnú časť stĺpika. Tento kameň slúži ako podpora, na ktorú následne stĺpik oprieme. Postupujeme tak, že otvoríme vrece so sypkou hmotou a postupne stĺpikový betón vsypávame do otvoru, zhruba do výšky 10 cm. Po každom vsypaní hmoty do otvoru pokropíme vodou a následne počkáme približne 2 minúty a až potom pokračujeme ďalším vsypávaním. Tento postup opakujeme každé 2 minúty, pričom pridávame vždy ďalších 10 cm stĺpkobetónu. Postupne pokračujeme opakovaním týchto krokov, kým nevyprázdnime celé vrece s hmotou a zároveň priebežne kropíme vodou. Celkovo na tento proces spotrebujeme približne 3,5 litra vody. Tvrdnutie začína už po zhruba 5 minútach a plnú pevnosť dosiahne počas 24 hodín od aplikácie.

Skladovateľnosť

Stĺpikový betón skladujte v originálnom neotvorenom obale pri teplotách do 30 °C. Výrobok nesmie zamrznúť! Dátum expirácie je uvedený na obale.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Novinkový leták

Prejsť na produktovú stránku