Ocenenie DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

Den Braven získal ocenenie DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

Úvalno, 21.februára 2019 – Firma Den Braven production s.r.o. získala tretie miesto ceny Diamanty českého byznysu 2018 v rámci Moravskosliezskeho kraja. Ocenenie prevzal konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Mohyla.

Na slávnostnom večeri v pražskom Hudobnom divadle Karlín boli 14.2.22019 prvýkrát udelené Diamanty českého byznysu- nové ceny, ktoré sa majú stať tradičným a prestížnym ocenením výkonnosti českých firiem v jednotlivých regiónoch.

Miroslav Mohyla hovorí: „Bolo nám cťou sa tohto podujatia zúčastniť, zvlášť nakoľko sa jednalo o hodnotenie podľa exaktných ekonomických parametrov, nie podľa nejakých subjektívnych dojmov.“ , ďalej s úsmevom dodáva: „Nakoľko sme skončili až tretí za náš kraj, je zrejmé, že musíme na sebe ešte ďalej pracovať.“

Ceny Diamanty českého byznysu sú odovzdávané na základe rebríčku, zostavovaného vždy ku koncu roka analytickými expertami spoločnosti Bisnode na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov za posledné tri roky (tento rok za obdobie 2015-2017) pre všetkých štrnásť krajov Českej republiky, pričom za každý kraj sú odmeňované vždy tri najlepšie hodnotené spoločnosti. V Moravskosliezskom kraji bolo hodnotených 559 spoločností, ktoré splnili vstupné kritéria.

Do rebríčka vstupujú spoločnosti so sídlom v Českej republike, ktoré spĺňajú obrat 100mil. Kč až 5 mld. Kč a majú verejne dostupné účtovné uzávierky za posledné tri roky. Kvalitatívnym kritériom je schopnosť dlhodobo obsluhovať svojich zákazníkov, čo znamená , že hodnotená spoločnosť nesmie byť v likvidácii či insolvencii a súčasne nesmie byť evidovana ako nespoľahlivý platca / osoba s pohľadávkami voči štátu a voči ďalším subjektom.

Odovzdanie ceny. Konateľ Den Braven production s.r.o, Ing. Miroslav Mohyla úplne vľavo / zdroj COT media

Za každý zo 14 krajov sa zvolí TOP 30 firiem s najlepšími výsledkami podľa nasledovných parametrov:

  • Nárast tržieb
  • Nárast aktív
  • ROE- pomer hospodárskeho výsledku po zdanení k vlastnému kapitálu
  • Bežná likvidita- obežné aktíva / krátkodobé záväzky

Zverejnených je 10 najlepších v každom kraji. Objektívne ekonomické ceny sú odovzdávané podľa regiónov vždy trom najlepším z každého kraja Českej republiky.

Odbornými garantami celého projektu sú Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodárska komora Českej republiky. Analytickým partnerom je spoločnosť Bisnode.

Spoločnosť Den Braven production s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Den Braven Czech and Slovak a.s. Tá pôsobí na českom trhu už od roku 1997. Zoberá sa predajom a distribúciou stavebnej chémie, t.z. tmelov, silikónov, PUR pien, prísad do stavebných zmesí, asfaltových hydroizolácií a pod. Svojím silným zákazníckym servisom, podporou značky Den Braven a širokou sieťou obchodníkov patrí medzi hlavných hráčov v segmente stavebnej chémie. Obrat za rok 2018 presiahol 2 miliardy Kč.

Od roku 2013 prostredníctvom spoločnosti Den Braven production s.r.o. vyrába v Přerove cementové lepidla na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty, fasádne cementové stierky, penetračné prípravky a hydroizolačné hmoty.

Aktívne tiež pôsobí na Slovensku a v Maďarsku.

Odovzdanie ceny. Konateľ Den Braven production s.r.o, Ing. Miroslav Mohyla úplne vľavo / zdroj COT media

Rebríček / zdroj COT media

 

Výrobný závod Den Braven production s.r.o.- detail / zdroj Den Braven

Výrobný závod Den Braven production s.r.o. / zdroj Den Braven