Samonivelačné hmoty

Viete, kedy a ako zvoliť tú správnu samonivelačnú hmotu?

S nutnosťou vyrovnávania podláh sa stretávame pri rekonštrukciách, ale aj pri finalizáciách novostavieb. Hrubé potery, slúžiace ako nosná vrstva, len zriedka spĺňajú náročné požiadavky na ukladanie podlahových krytín. Iba rovný, hladký a dostatočne súdržný podklad nám garantuje funkčný výsledok a dlhú životnosť celej skladby. Práve na tento účel boli vyvinuté špeciálne vyrovnávacie stierky – samonivelizačné hmoty.

Ktorú samonivelačnú hmotu zvoliť?

Pri výbere správneho produktu by sme mali zohľadniť niekoľko kritérií. V prvom rade posudzujeme typ podkladu, na ktorý budeme aplikovať samonivelačnú hmotu. Pri anhydritových poteroch na báze síranu vápenatého volíme zásadne iba sadrové samonivelačné hmoty – ALFA S500, ALFA S700 alebo ALFA S800. Pri cementových poteroch môžeme použiť cementovú, ale aj sadrovú samonivelačnú hmotu. Sadrové samonivelačné hmoty sú vďaka ich nižším rozperným tlakom pri vyzrievaní v určitých prípadoch vhodnejším riešením pre problematické podklady s nižšou povrchovou pevnosťou.

K neštandardným podkladom ako napr. drevo alebo pôvodná dlažba pristupujeme vždy individuálne. Pokiaľ máme pochybnosti, poradíme sa s výrobcom stierky alebo skúsenejším realizátorom. Všeobecne však platí, že problematickejšie podklady vyžadujú sofistikovanejšie riešenie a vtedy sa oplatí staviť na produkty vyššej kvality.

Ďalším kritériom pre výber samonivelizačnej hmoty sú požiadavky finálneho prevrstvenia. Zatiaľ čo plávajúca laminátová podlaha je k chybám tolerantná a vystačí si aj s jednoduchším materiálom ako napr. PREMIUM S200. Lepená vinylová podlaha s vysokou elasticitou má nároky vyššie, ktoré spĺňa MULTI FLOOR S600.Vinylová podlahovina zákerne skopíruje každú jednu nedokonalosť a tiež hrozí jej odtrhnutie, pokiaľ bude lepená na nedostatočne súdržný povrch. Odlišné nároky majú kúpeľňa so záchodom, ktoré potrebujete čoskoro používať, tu môžeme aplikovať RAPID S400, v porovnaní s vykurovanou podlahou, na ktorú je možné použiť THERMO S300. Ak sme sa rozhodli pre liatu epoxidovú podlahu, volíme cementové nivelačné hmoty s vysokou pevnosťou v tlaku, čo spĺňa GARÁŽ S660.

V neposlednom rade rozhoduje aj intenzita zaťaženia podlahy, a teda jej celkové využitie. Mechanické zaťaženie v priemyselnej výrobe alebo aj v bežnej garáži je neporovnateľne vyššie ako napríklad v detskej izbe.

Náš sortiment zohľadňuje všetky tieto aspekty. Vyrábame produkty pre základné požiadavky domácej prevádzky, ale aj vysoko zaťažiteľné hmoty vhodné do výrobnej haly, dielne či garáže.

Samonivelačná hmota a postup jej aplikácie

Rozhodne sa neoplatí podceniť prípravu podkladu. Ak chceme mať istotu, vykonáme celoplošné prebrúsenie a skontrolujme zvyškovú vlhkosť.

Nesmierne dôležitým krokom je aplikácia penetračného náteru. Slabo alebo vôbec nenapenetrovaný podklad absorbuje veľké množstvo vody obsiahnutej v samonivelizačnej hmote a to spolu s jemnými plnivami a funkčnou chémiou – má za následok nedostatočný rozliv, tvorbu bublín, prasklín a iných povrchových defektov. V konečnom dôsledku dôjde k celkovému oslabeniu mechanických vlastností výslednej skladby. Pod samonivelizačné hmoty odporúčame použiť penetráciu Primer ALFA, v špecifických prípadoch Adhézny mostík.Väčšie výtlky a nerovnosti vyspravíme vhodnou opravnú hmotou, s menšími nedostatkami si poradí aj samotná stierka.

Po obvodoch miestností umiestnime dilatačné pásy, v prípade väčších plôch priznáme dilatačné pole rezom (po dosiahnutí prvotnej pochôdznosti).

Hmotu sme rovnomerne aplikovali a dôkladne odvzdušnili tŕňovým valčekom – tzv. ježkom. Teraz je potrebné zabezpečiť plynulý proces dozrievania. V žiadnom prípade sa ho nesnažíme urýchliť nadmerným kúrením či vetraním. Dbajme na dodržiavanie aplikačných teplôt počas celého procesu a zamedzme priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia.

Všetky potrebné informácie nájdete v technických listoch, ktoré sú dostupné na našom webe. Ak sa vám to už teraz zdá byť zložité, obráťte sa na odbornú firmu – ich skúsenosti sú na nezaplatenie. Ak si trúfate na svojpomocnú aplikáciu a máte otázky, neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie na technik@denbraven.sk.

Galeria