Antistatická podlaha v chemickom priemysle

Antistatická podlaha v chemickom priemysle

Antistatický podlahový systém Den Braven sa realizoval v areáli chemického závodu v Starom Meste pri Uherskom Hradišti. Realizácia prebehla v pôvodných priestoroch s betónovými podlahami, ktoré boli predtým prebrúsené a vyhladené. Podľa požiadaviek zákazníka sme aplikovali antistatickú stierku, ktorá chráni citlivé elektrické zariadenia proti elektrostatickým výbojom generovaným napríklad pohybom zamestnancov po pracovnej ploche. Použité stierky spĺňajú požiadavky normy na ochranu elektrostaticky citlivých súčiastok, ale nie je vhodný pre výbušné prostredie.

Realizácia antistatickej podlahy

Aby bola dosiahnutá požadovaná vysoká vodivosť podlahy, je potrebné dodržať technologický postup, ktorý spočíva v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. Na aplikáciu antistatickej podlahy je zásadný dobre pripravený suchý podklad bez prasklín a ďalších nedokonalostí, na ktorý je aplikovaná penetrácia. Odporúčame použiť kompatibilné výrobky z radu EPOXIN, napríklad EPOXIN F1000 DRY alebo EPOXIN F1100 DRY FAST s rýchlejším vytvrdnutím na urýchlenie procesu pokládky antistatickej podlahy.

Vodivá vrstva pri antistatických podlahách

Antistatické podlahové riešenia Den Braven pracujú s aplikáciou klasických medených pásikov, vodivej vrstvy EPOXIN F9000 CONDUCTIVE a vrchnej vrstvy EPOXIN F9100 ANTI-STATIC. Opasky sme aplikovali v rastri s maximálnym rozstupom 3×3 metre s pripojením na zemniaci bod. Vzhľadom na to, že v prípade tejto realizácie išlo o podlahovú plochu iba 70 m², je jeden zemniaci bod úplne dostačujúci. Viac uzemňovacích bodov je potrebných v prípade, že plocha antistatickej podlahy presiahne 100 m².

Nevyhnutnou súčasťou antistatickej liatej podlahy je vodivý náter EPOXIN F9000 CONDUCTIVE. Produkt sa aplikuje v pomerne tenkej vrstve s maximálnou výdatnosťou 0,15 kg/m². Odporúčame aplikovať priamo na pripravený povrch pomocou štetca alebo valčeka. Zároveň sa treba vyvarovať stekaniu, vytváraniu kaluží a väčších vrstiev, ktoré by negatívne ovplyvnili výslednú vodivosť celého antistatického podlahového systému. Doba schnutia je 24 hodín, potom je možné pristúpiť k ďalšiemu kroku.

Pochôdzna vrstva antistatických podláh

Na vodivé jadro podlahy bola následne aplikovaná pochôdzna vrstva v podobe stierky EPOXIN F9100 ANTI-STATIC. Okrem vynikajúcich mechanických vlastností je antistatická stierka Den Braven vysoko odolná voči chemikáliám a vďaka unikátnemu zloženiu dvojzložkového epoxidu nemá klasický agresívny zápach. Výrobné priestory je teda možné používať prakticky ihneď po úplnom vytvrdnutí. Pri nanášaní stierky sme kládli dôraz na jej rovnomernosť a dokonalé odvzdušnenie pomocou odvzdušňovacieho valčeka s hrotmi cca 5-10 minút po aplikácii.

Rovnako ako ostatné liate podlahy Den Braven dodávame EPOXIN F9100 ANTI-STATIC v ľubovoľnom odtieni podľa vzorkovníka RAL. V tomto prípade bola požiadavkou zákazníka klasická šedá podlaha (RAL 7035).

Vytvrdnutie antistatickej stierky

Antistatická podlaha by po realizácii nemala prísť do kontaktu s vlhkosťou minimálne po dobu 24 hodín. Po tejto dobe je zároveň vrstva pochôdzna. Plné zaťaženie ale odporúčame aplikovať až po dokonalom vytvrdnutí materiálu, ktoré nastáva po 7 dňoch.

POZOR: Zemný zvodový odpor je možné merať najskôr po uplynutí dvoch týždňov po aplikácii pri teplote 20 °C. Viac informácií nájdete v technickom liste produktu.

Na fotografiách z realizácie v Starom Meste pri Uherskom Hradišti je vidieť antistatická podlaha po vytvrdnutí vrátane zapustených radiátorov a ďalšieho technického vybavenia, ktoré sa už v priestoroch nachádzalo.

Ak máte záujem o realizáciu podlahy do výrobných priestorov a hľadáte inú ako antistatickú podlahu, mohla by vás zaujať aj aplikácia samonivelačných hmôt v Novom Jičíne, efektná polyuretánová podlaha, alebo náš článok o epoxidových podlahových riešeniach, kde s vami podrobne rozoberieme prednosti zliatinových podláh.

Kľúčové informácie k referencii

Penetrácia: EPOXIN F1100 DRY FAST
Vodivá vrstva: Medená páska + EPOXIN F9000 CONDUCTIVE
Pochôdzna vrstva: EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Lokalita: Staré Mesto pri Uherskom Hradišti
Rozsah realizácie: 70 m²
Dátum realizácie: jún 2023

Prejsť na produkty EPOXIN a PUREXIN