Chemicka kotva

Chemická kotva a jej široké využitie

Chemická kotva nachádza svoje uplatnenie ako plnohodnotná a veľmi účinná náhrada bežných rozperných hmoždiniek a narážacích kotiev, pričom vytvára mimoriadne odolný spoj s veľmi vysokou zaťažiteľnosťou. Viete, kedy sú chemické kotvy pre vás vhodné na použitie namiesto hmoždiniek? Pripravili sme prehľad praktických informácií, kedy a ktorú kotvu použiť s podrobným postupom aplikácie.

Oproti bežným hmoždinkám sú chemické kotvy extrémne pevné, nevznikajú pri nich rozperné tlaky a rýchlo sa s nimi pracuje. Hmoždinky sa v materiáloch často hýbu a vytrhávajú. Chemicky kotviť je možné bližšie k okrajom a v menšej osovej vzdialenosti kotiev. Pri použití hmoždiniek musíte mať po ruke zakaždým špeciálny typ, ktorý môžete použiť do daného podkladového materiálu. Avšak pri použití chemickej kotvy si s týmto nemusíte robiť starosti. Chemickú kotvu použijete buď samostatne, alebo so sitkom do všetkých druhov podkladových materiálov. Pri výbere zohľadňujeme najmä to, či ide o použitie v interiéri alebo exteriéri, zaťaženie vodou a v neposlednom rade mechanické zaťaženie kotveným predmetom.

Kedy by sme mali použiť chemickú kotvu?

 • televízne držiaky
 • nábytok a sanita
 • pätky, stĺpiky, zábradlia
 • schodisko
 • markízy, prístrešky
 • regály, konzoly
 • športové náčinie na stenu

Ktorý z našich produktov na kotvenie vybrať?

Na interiérové aplikácie volíme produkty bez obsahu styrénu, pretože styrén má výrazný a špecifický zápach. Vhodnejšia je preto Chemická kotva POLYESTER SF. V exteriéri môžeme použiť Chemickú kotvu POLYESTER S, ktorá zaručí cenovo výhodné kotvenie pri zachovaní pevnosti a kvality. V prípade požiadavky na extrémnu pevnosť kotvy a trvalé zaťaženie vlhkosťou a vodou, zvoľte Chemickú kotvu VINYLESTER SF. Je vhodná aj do zatopených otvorov. Na kotvenie v zimnom období či v mraziarenských priestoroch odporúčame použiť Chemickú kotvu ARCTIC SF. Tá umožňuje kotvenie pri nízkych teplotách až do -20 °C.

VINYLESTERVINYLESTER SFPOLYESTER SFPOLYESTER SARCTIC SF
Aplikačná teplota-10 °C až +40 °C-10 °C až +40 °C-5 °C až +35 °C-5 °C až +35 °C-20 °C až +20 °C
Aplikácia interiérÁNOÁNOÁNONIEÁNO
Aplikácia exteriérÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
⌀ Závitové tyčeM8 – M24M8 – M30M8 – M24M8 – M24M8 – M30
⌀ Výstužné tyčeM8 – M32M8 – M32M8 – M32
Obsah styrenuNIENIENIEÁNONIE
Aplikácia do netrhlinového betónuÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
Aplikácia do trhlinového betónuÁNOÁNONIENIEÁNO
Aplikácia do zatopeného otvoruÁNOÁNOÁNONIEÁNO
Pevnosť+++++++++++++

Všetky chemické kotvy sú vhodné do dutého aj plného materiálu, pričom je odlišný iba postup aplikácie. Ide o jednoduché kroky, ktoré nevyžadujú odbornú zručnosť ani špeciálne vybavenie. Zvláštny dôraz treba klásť na dôkladné odstránenie prachu a voľných častíc z vyvŕtaného otvoru. Montážne parametre aj údaje potrebné k návrhu spoja, sú k dispozícii v technických listoch. Pri náročnejších aplikáciách vychádzame z posudku statika a návrh by mala vykonať kompetentná osoba.

Na čo by sme mali myslieť pred kotvením?

Pri kotvení je dôležité dodržiavať minimálnu vzdialenosť osí, aby nedošlo k zlyhaniu stavebných hmôt. Rovnako je dôležitá aj minimálna vzdialenosť od okrajov. Spôsob kotvenia a druh kotvy pritom vždy volíme podľa pevnosti nosného materiálu a druhu sily, ktorou bude kotvený systém zaťažovaný v čase.

Podľa spôsobu kotvenia rozlišujeme kotvenie s využitím rozperných tlakov a kotvenia bez rozperného systému. Prvé spomínané využíva mechanické rozpätie v otvore a vyžaduje vysokú pevnosť základného nosného materiálu. Naopak kotvenie bez rozperného systému využíva syntetickú živicu na báze vinylesterov alebo polyesteru, kedy kotvenie prebieha chemicky zmiešaním dvoch komponentov hmoty. V základnom materiáli tak nedochádza k ďalšiemu pnutiu, preto môžeme znížiť osové rozostupy aj vzdialenosti kotiev od okrajov.

Návod na použitie chemickej kotvy do dutých materiálov

 1. Vyvŕtame požadovaný počet otvorov.
 2. Odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.
 3. Uvoľníme nesúdržný prach pomocou kefky a opäť odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.
 4. Do vyvŕtaných otvorov vsunieme sitko. Pri bežných veľkostiach skrutiek (M6 až M14) použijeme plastové sitko. Pokiaľ máme neštandardnú veľkosť otvoru, volíme kovové sitko, ktoré si odstrihneme podľa požadovanej dĺžky. Na konci nesmieme zabudnúť sitko kliešťami ukončiť, aby kotviaca hmota nevytekala do dutín materiálu.
 5. Chemickú kotvu vložíme do aplikačnej pištole na kotvy a vytlačíme si cca 10 cm mimo pripravovaných otvorov, pokiaľ nie je farba jednoliata.
 6. Aplikujeme chemickú kotvu do otvoru, kým nevyplníme celý priestor. Postupujeme od najhlbšieho miesta a postupne kotvu posúvame von z otvoru.
 7. Do otvoru vsunieme kotvený prvok otáčavým pohybom – zaskrutkujeme.
 8. Na úplné zaťaženie počkáme potrebný čas, kým kotva vytvrdne. Presné vytvrdzujúce časy sú uvedené na obaloch chemických kotiev a v technických listoch.

Návod na použitie chemickej kotvy do plných materiálov

 1. Vyvŕtame požadovaný počet otvorov.
 2. Odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.
 3. Uvoľníme nesúdržný prach pomocou kefky.
 4. Opäť odstránime zvyšky prachu pomocou vzduchovej pumpy. Naposledy uvoľníme nesúdržný prach pomocou kefky. A opäť odstránime zvyšky prachu pomocou vzduchovej pumpy.
 5. Chemickú kotvu vložíme do aplikačnej pištole na kotvy a vytlačíme si cca 10 cm mimo pripravovaných otvorov, pokiaľ nie je farba jednoliata.
 6. Aplikujeme chemickú kotvu do otvoru, kým nevyplníme približne tretinu až polovicu priestoru. Postupujeme od najhlbšieho miesta a postupne kotvu posúvame von z otvoru.
 7. Do otvoru vsunieme kotvený prvok otáčavým pohybom – zaskrutkujeme.
 8. Na úplné zaťaženie počkáme, kým kotva vytvrdne. Presné vytvrdzujúce časy sú uvedené na obaloch chemických kotiev a v technických listoch.

Potrebujete poradiť s výberom alebo aplikáciou chemickej kotvy? Obráťte sa na nás online alebo telefonicky. Sme tu pre vás.

Prezrite si tiež náš katalog.

Naše chemické kotvy DEBBEX

Reklamné video

Kalkulátor spotreby chemických kotiev