Ako aplikovať dizajnovú epoxidovú podlahu do garáže?

Garáž si vyžaduje vysoké nároky na pevnosť podkladu pri bodovom zaťažení, na čo je epoxidový náter výbornou voľbou. Podlaha je vďaka nemu jednoliata, bez škár, pevná, protišmyková a pri vhodnej kombinácii farieb aj moderná a dizajnová. Jednu takú sme nedávno pomohli zrealizovať. Pozrite sa na priebeh jej realizácie.

Realizátor bol zaškolený na našom odbornom školení aplikácie epoxidových náterov, preto veľmi dobre poznal naše epoxidové nátery na podlahy EPOXIN, s ktorými pracuje, a zároveň dodržal správny aplikačný postup.

Pred aplikáciou najskôr odstránil nesúdržnú vrstvu cementového mlieka z betónového podkladu prebrúsením a dôkladným povysávaním. Skontroloval rosný bod a vlhkosť podkladu pomocou špeciálnych meračov, ktorých hodnoty vyšli v poriadku, a tak mohol pokračovať aplikáciou penetrácie. Do nej pridal kremičitý piesok frakcie 0,1 – 0,5 mm pre vytvorenie tzv. záškrabu, ktorým sa podklad zarovná, aby sa nerovnosti neprekreslili do finálnej vrstvy.

Výber farby podlahy bol pre majiteľa jednoduchý. Zvolil svoju obľúbenú modrú farbu a pre oživenie čierne, šedé a biele akrylátové chipsy. Vďaka novej výrobnej hale Den Braven na epoxidy sme pripravení vyrobiť takmer akúkoľvek farbu epoxidového náteru alebo stierky podľa vášho želania. Na výber máme až 175 odtieňov RAL.

Realizátor vždy najskôr zmiešal zložku A so zložkou B a prelial do čistej nádoby, kde zmes domiešal. Tým sa predíde aplikácii nepremiešaných zložiek, ktoré by na podlahe vytvorili lokálne nevytuhnuté miesta.

Dekoratívny chips troch farieb premiešal v čistom stavebnom vedre otáčaním vedra a opakovaným presýpaním z vedra do vedra, keďže pre krehkosť chipsu nie je možné miešanie miešadlom ani rukou.

Realizátor chipsy aplikoval do čerstvého náteru, preto použil „podlahárske tretry“, v ktorých sa mohol ľahko pohybovať po ploche. Vyhadzovaním chipsov až po strop garáže, zabezpečil ich rovnomerný rozptyl.

Na koniec aplikoval EPOXIN F7000 (epoxidový lak) s primiešaným ANTI-SKIDom, ktorý zapečatil v nátere ukotvený dekoratívny CHIPS a vytvoril jemný protišmyk. Garážovú bránu sme ihneď po aplikácii zatvorili, aby nová epoxidová podlaha stuhla bez náletov hmyzu.

Objekt: Garáž, 35 m², pri rodinnom dome

Realizátor: MD FLOOR s. r. o.

Dátum realizácie: 07/2021

 

ZISTIŤ VIAC O EPOXIDOVÝCH RIEŠENIACH NA PODLAHY

Rozmýšľate nad epoxidovou podlahou? Poraďte sa s našimi špecialistami na epoxidové nátery pre aplikáciu na vašu podlahu.

 

Všetky použité výrobky boli vyrobené v Den Braven závode Přerov, kde sme nedávno otvorili novú priemyselnú halu určenú na epoxidy.