Nová podlaha pre telocvičňu v Michalovciach

V michalovskej telocvični sa menila stará podlaha za novú PVC podlahu. Podklad bol tvorený 17 cm hrubým liatym betónom. Ten sa prebrúsil, povysával a dilatačné škáry sa vyplnili polyuretánovým tmelom. Následne sa povrch napenetroval Primerom ALFA a PVC podlaha sa lepila výrobkom HYBRI FLOOR L8400. Po obvode miestnosti sa povrch zakončil s Neutrálnym silikónom. Nová podlaha sa realizovala na ploche približne 1 100 m².

Objekt / Lokalita: Telocvičňa Michalovce

Rozsah realizácie: cca 1 100 m2

Dátum realizácie: 10/2021

 

 

PU 50 FC polyuretánový tmel

Primer ALFA

Elastické lepidlo na podlahy HYBRI FLOOR L8400

Sanitárny neutrálny silikón