VYROVNANIE PODLAHY V OBCHODNOM DOME ALBERT

V októbri 2020 sa zákazníci do obchodného domu Albert v Starom Měste pri Uherskom Hradišti nedostali. Prebiehala tam rekonštrukcia, s ktorou súvisela aj nová podlaha. Den Braven bol pri tom a pomohol s vyrovnaním podlahy.

Po vybúraní pôvodnej podlahovej krytiny bola odfrézovaná vrchná časť betónu a po jej vyčistení bola plocha pripravená na aplikáciu nových materiálov. Poletovanie prachových častíc bolo eliminované vďaka dôkladnému odsávaniu.

Po strojovom vyčistení bola aplikovaná penetrácia Primer ALFA, ktorá spevňuje a zjednocuje podkladovú vrstvu a vďaka nej dosahujú následne aplikované vrstvy vyššiu prídržnosť. Na lokálnu opravu výtlkov a otvorov po predchádzajúcich inštaláciách mobiliára bola použitá opravná stierka Rýchloopravná kotviaca hmota FAST FIX, ktorá je rýchlotuhnúca a vhodná na aplikácie, kde je nutné skrátiť celkové doby aplikácií. V ďalšom kroku bol pripravený miešací stroj a navezené palety s výrobkom Samonivelačná hmota na podlahy RAPID S400. Tento výrobok sa vyznačuje rýchlou spracovateľnosťou a povrch je zakrátko pochôdzny.

Spracovanie a aplikácia samonivelačnej hmoty boli robené strojovo – miešacím strojom M-TEC DUO Mix 2000. Pomocou neho bolo možné aplikovať hmotu za jeden deň až na 800 m2. Celkovo bola týmto spôsobom samonivelačná hmota aplikovaná na ploche až 5 500 m2.

Objekt / Lokalita: Hypermarket Albert, Staré Město pri Uherskom Hradišti

Rozsah realizácie: 5 500 m2

Spracovanie: strojová aplikácia

Dátum realizácie: 10/2020

Primer ALFA

Rýchloopravná kotviaca hmota FAST FIX

Samonivelačná hmota na podlahy RAPID S400