Den Braven podporil obnovu hradu Biely Kameň

Spoločnosť Den Braven sa rozhodla poskytnúť materiálnu pomoc pri obnove historickej pamiatky vo Svätom Jure hradu Biely kameň. Cieľom tejto pomoci je pomôcť pri zachovávaní historických pamiatok pre budúce generácie.

Komplex hradnej zrúcaniny je významný najmä tým, že na hrade zrejme ne¬prebehli významnejšie novoveké zásahy a zachoval sa v stave gotického hradu v ruinách.

Od roku 1963 je Biely Kameň kultúrnou pamiatkou, v roku 2002 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Občianske združenie Castrum Sancti Georgii obnovujúce hrad má tento rok za cieľ obnovu západnej veže hradu, k čomu sme materiálnou pomocou významne pomohli.