EPOXIDOVÁ PODLAHA V DIELŇACH NA ZŠ STARÉ MĚSTO

Firma Den Braven sa svojimi produktami podieľala na budovaní nového areálu s modernými učebňami Základnej školy v Starém Městě (okr. Šumperk).

Stavebná firma realizovala stavbu pre vedenie mesta a uvedenú školu, ktorá tak má po dlhoročnom úsilí k dispozícii presvetlenú multimediálnu triedu s obrovskou terasou, učebňou polytechniky vybavenú pre pracovné činnosti, ďalej nové počítačové zasieťované učebne, nový vchod do školy a nové zázemie šatní. Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu EU.

Poďme sa pozrieť na realizáciu podlahy v učebni polytechniky, kde boli použité výrobky rady EPOXIN a to na ploche 97 m2. Podklad v miestnosti bol tvorený samonivelačnou cementovou hmotou inej značky, v ktorej však bolo viac otvorených pórov.

V prvej fáze po vyčistení podkladu bola použitá Penetrácia F1000 DRY, ktorá bola zahustená Aditívom THIXOP. Toto aditívum na báze špeciálneho polyméru umožňuje zahusťovanie penetrácií, náterov a stierok na epoxidovej a polyuretánovej báze. Vďaka tomuto zahusteniu bolo možné uzavretie miestnosti po celej obvodovej škáre.

V ďalšej fáze bola použitá Penetrácia F1000 DRY na ploche miestnosti, kde bola opäť zahusťovaná Aditívom THIXOP. Toto zahustenie eliminovalo póry v samonivelačnej stierke a znížilo spotrebu epoxidových materiálov, ktoré by inak do týchto pórov zatekali a museli by byť opakovane aplikované, aby došlo k vyrovnaniu.

Nasledujúci deň bola aplikovaná Stierka EPOXIN F5000 vo farbe RAL 7001 a v hrúbke vrstvy 1–2 mm.

Objekt / Lokalita: Učebňa dielní na ZŠ Staré Město (Šumperk)

Rozsah realizácie: cca 97 m2

Dátum realizácie: 11/2020

EPOXIN F1000 DRY

THIXOP

EPOXIN F5000

 

Výrobky rady EPOXIN sú vyrábané priamo v našom výrobnom závode v Přerove, kde sme vybudovali novú výrobnú halu určenú iba na výrobky EPOXIN.