Aplikačný postup na liatu epoxidovú podlahu EPOXIN

Aplikačný postup na liatu epoxidovú podlahu EPOXIN

Prinášame podrobný postup na aplikáciu liatej epoxidovej podlahy rady EPOXIN určený najmä pre realizátorov. Realizácia takejto podlahy si vyžaduje istý level vedomostí o podklade, prostredí a práce s konkrétnymi výrobkami. Všade, kam by sme chceli aplikovať epoxidovú podlahu je dôležité zhodnotenie podkladu a prostredia, aby novú podlahu nezradil slabý podklad od ktorého by sa odlupovala.

Základné vlastnosti vhodného podkladu

Vyhovujúci podklad je stabilný, pevný, súdržný a prebrúsený. Pevnosť v odtrhu povrchovej vrstvy podkladu musí byť vyššia, než 1,5 N/mm2 a minimálna pevnosť v tlaku betónového podkladu musí byť 25 N/mm2. Medzi vyhovujúce podklady nepatria:

 • znečistený podklad,
 • neprebrúsený podklad – potrebné je odstrániť šlem, cementové mlieko, nevhodnú penetráciu, otvoriť štruktúru podkladu,
 • anhydritový podklad s vlhkosťou viac ako 0,3%,
 • podklad s teplotou nižššou ako 3°C nad rosným bodom,
 • zvetraný, nesúdržný a rozpadávajúci sa podklad,
 • podklad, pod ktorým je nesúdržný podklad – napr. popraskaná alebo duto znejúca samonivelizačná hmota.

Základné vlastnosti vhodného prostredia

Vhodnosť prostredia pre aplikáciu epoxidových podláh určujú parametre ako teplota, vlhkosť a prípadné chemické zaťaženie, ako napr. splodiny z vykurovacích agregátov. Vhodná teplota prostredia je od 10°C do 30°C a podkladu viac ako 3°C nad úrovňou rosného bodu. Vlhkosť by mala byť maximálne 80% v závislosti na teplote rosného bodu. Príklad: V samostatne stojacej garáži má podlaha 10°C, teplota vzduchu po otvorení garážovej brány je 25 °C a rosný bod podlahy je 10°C = dochádza k oroseniu podlahy, čo by spôsobilo poškodenie povrchu aplikovanej epoxidovej hmoty. Potrebné je pri aplikácii vylúčiť aj možnosť zatečenia vody do priestoru a prípadnému vniknutiu hmyzu alebo zvierat.

Základné pravidlá pri aplikácii epoxidových podláh

 • Farebnú zložku A pred použitím premiešavame samotnú, až do dosiahnutia jednotného vzhľadu
 • Miešame vždy len toľko materiálu, koľko ho dokážeme aplikovať v dobe spracovateľnosti uvedenej v Technickom liste.
 • Po vliatí zložky B do zložky A premiešame na nízkych otáčkach: 300 – 400 ot/min. vhodným miešadlom, napr.: vrtuľka alebo turbína. Následne prelejeme do čistej nádoby a domiešame, čo je potrebné, pre zabránenie vzniku nevytuhnutých miest (aplikovaním nezmiešanej zložky A zo stien prvej nádoby).
 • Doba miešania je 2 – 3 min. Materiál nenechávame v nádobe, ale vylejeme na plochu a aplikujeme (hladidlom, stierkou, valčekom). Ak by materiál zostal v nádobe a po 5 – 10 min. by bol znova premiešaný, došlo by k prudkej exotermickej reakcii.
 • Ďalšiu vrstvu epoxidového náteru nanášame do 48 hod., aby došlo k chemickému previazaniu vrstiev.
 • Pri aplikácii liatej podlahy (cca od 1,8 kg/m2) je potrebné odvzdušnenie ježkom do cca 10 min. (materiál sa nesmie ťahať za ostňami ježka) – neskôr hrozí vyťahovanie pigmentov a vznik fľakov.
 • Piesok, THIXOP, ANTI-SKID alebo Accelerator vždy primiešavame až do dôkladne zmiešanej zmesi zložiek A a B.
 • Akrylátový chips nechytáme do ruky, ale voľne vysypávame na ruku a pri aplikovaní vyhadzujeme do výšky, aby padal voľne a rovnomerne. Pri zmiešavaní viacerých farieb nemiešame miešadlom ani rukou, ale vo vedre – otáčaním vedra a presýpaním z vedra do vedra. Pre opakované miešanie rôznych farieb si poznačíme pomery na dosiahnutie podobného vzhľadu na celej ploche.

Zoznam užitočných pomôcok

 • Vlhkomer, teplomer a laserový teplomer na zistenie vyhovujúcich podmienok.
 • Brúska na podlahy pre odstránenie nesúdržných vrstiev podkladu.
 • Vysávač na dôkladné povysávanie plochy pred aplikáciou.
 • Páska na ochranu stien, napr.: Maskovacia páska OPTIMAL.
 • Podkladová krycia fólia, napr.: PE fólia stavebná polorukáv alebo COVERTEX Maliarska absorpčná textília s krycou PE vrstvou.
 • Nádoby na miešanie epoxidu napr.: Vedro stavebné s výlevkou.
 • Váha na rozváženie epoxidu a piesku.
 • Ručný miešač – nízkootáčkový, s dostatočným výkonom.
 • Miešadlo na epoxid napr.: vrtuľka alebo turbína (aby neprimiešavalo vzduch).
 • Kovové hladidlo, prípadne fasádna stierka pre záškrab.
 • Chrániče kolien pri nanášaní záškrabu
 • Excentrická brúska na prípadné prebrúsenie lokálnych defektov.
 • Čistiace utierky EXTRA SILNÉ VLHČENÉ OBRÚSKY.
 • Jednorázové rukavice.
 • Valčeky nylonové alebo velúrové, s krátkym vlasom (4 – 5 mm) – pred použitím je potrebné valčeky odchlpiť.
 • Klincové topánky pre chodenie po čerstvom nátere, napr. pri aplikácii dekoratívnych CHIPSov.

 

 

Výrobky rady EPOXY sa vyrábajú v Den Braven závode Přerov, kde sme nedávno otvorili novú priemyselnú halu určenú na epoxidy.