Kedy a ako použiť chemickú kotvu? Podrobný postup chemického kotvenia do tehly a iných materiálov

Chemická kotva nachádza svoje uplatnenie ako plnohodnotná a veľmi účinná náhrada bežných rozperných hmoždiniek a narážacích kotiev, pričom vytvára mimoriadne odolný spoj s veľmi vysokou zaťažiteľnosťou. Viete, kedy sú chemické kotvy pre vás vhodné na použitie namiesto hmoždiniek? Pripravili sme prehľad praktických informácií, kedy ktorú kotvu použiť a podrobný postup aplikácie.

Oproti bežným hmoždinkám sú chemické kotvy extrémne pevné, nevznikajú pri nich rozperné tlaky a rýchlo sa s nimi pracuje. Hmoždinky sa v materiáloch často hýbu a vytrhávajú. Chemické kotvenie je možné bližšie k okrajom a v menšej osovej vzdialenosti kotiev. Pri použití hmoždiniek musíte mať po ruke zakaždým špeciálny typ, ktorý môžete použiť do daného podkladového materiálu. Avšak pri použití chemickej kotvy si s týmto nemusíte robiť starosti. Chemickú kotvu použijete buď samostatne, alebo so sitkom do všetkých druhov podkladových materiálov. Pri výbere chemickej kotvy zohľadňujeme najmä to, či ide o použitie v interiéri alebo exteriéri, zaťaženie vodou a v neposlednom rade mechanické zaťaženie kotveným predmetom.

Kedy by sme mali použiť chemickú kotvu?

 • Televízne držiaky
 • Nábytok na stenu
 • Sanita v kúpeľni
 • Pätky, stĺpiky, zábradlia
 • Kovové chodiská
 • Markízy a prístrešky
 • Regály a konzoly
 • Športové náčinie na stenu
 • Svietidlá

Ktorú chemickú kotvu vybrať?

Do interiéru

 • Na interiérové aplikácie volíme produkty bez obsahu styrénu, kvôli jeho výraznému a špecifickému zápachu. Vhodnejšia je preto Chemická kotva POLYESTER SF.

Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF

Do exteriéru

 • V exteriéri môžeme použiť Chemickú kotvu POLYESTER S, ktorá zaručí cenovo výhodné kotvenie pri zachovaní pevnosti a kvality.

Chemická kotva POLYESTER S

Na extrémne podmienky

 • V prípade požiadavky na extrémnu pevnosť kotvy a trvalé zaťaženie vlhkosťou a vodou, zvoľte Chemickú kotvu VINYLESTER SF. Je vhodná aj do zatopených otvorov.

Chemická kotva VINYLESTER SF

Do mrazov

 • Na kotvenie v zimnom období či v mraziarenských priestoroch odporúčame použiť Chemickú kotvu ARCTIC. Tá umožňuje kotvenie pri nízkych teplotách až do -20 °C.

Chemická kotva ARCTIC SF

 

Chemická kotva VinylesterChemická kotva Polyester SFChemická kotva PolyesterChemická kotva Arctic
Aplikačná teplota-10°C až +40°C-5°C až +35°C-5°C až +35°C-20°C až +20°C
Aplikácia interiérÁNOÁNONEÁNO
Aplikácia exteriérÁNOÁNOÁNOÁNO
⌀ Závitové tyčeM8 – M30M8 – M24M8 – M24M8 – M30
⌀ Výstužné tyčeM8 – M32M8 – M32
Obsah styrénuNENEÁNONE
Aplikácia do netrhlinového betónuÁNOÁNOÁNOÁNO
Aplikácia do trhlinového betónuÁNONENEÁNO
Aplikácia do zatopeného otvoruÁNOÁNONEÁNO
Pevnosť++++++++++

Všetky chemické kotvy sú vhodné do dutého aj plného materiálu, pričom je odlišný iba postup aplikácie. Ide o jednoduché kroky nevyžadujúce odbornú zručnosť ani špeciálne vybavenie. Osobitný dôraz je potrebné klásť na dôkladné odstránenie prachu a voľných častíc z vyvŕtaného otvoru. Montážne parametre, ako aj údaje potrebné k návrhu spoja, sú k dispozícií v technických listoch. Pri náročnejších aplikáciách vychádzame z posudku statika a návrh by mala vykonať kompetentná osoba.

PODROBNÉ INFORMÁCIE KU CHEMICKÝM KOTVÁM

Na čo by sme mali myslieť pred kotvením?

Pri kotvení je dôležité dodržiavať minimálnu vzdialenosť ôs, aby neprišlo k zlyhaniu stavebných hmôt. Rovnako je dôležitá aj minimálna vzdialenosť od okrajov. Spôsob kotvenia a druh kotvy pritom vždy volíme podľa pevnosti nosného materiálu a druhu sily, ktorou bude kotvený systém zaťažovaný v čase.

Podľa spôsobu kotvenia rozlišujeme kotvenie s využitím rozperných tlakov a kotvenie bez rozperného systému. Prvé spomenuté využíva mechanické rozpätie v otvore a vyžaduje vysokú pevnosť základného nosného materiálu. Naopak kotvenie bez rozperného systému využíva syntetické živice na báze vinylesteru alebo polyesteru (chemické kotvy DEBBEX), kedy kotvenie prebieha chemicky zmiešaním dvoch komponentov hmoty. V základnom materiáli tak nedochádza k ďalšiemu pnutiu, preto môžeme znížiť osové rozostupy aj vzdialenosti kotiev od okrajov.

KALKULAČKA SPOTREBY CHEMICKÝCH KOTIEV

Návod na použitie chemickej kotvy do dutých materiálov

1. krok – vyvŕtame požadovaný počet otvorov.

2. krok – odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.

3. krok – uvoľníme nesúdržný prach pomocou čistiacej kefky na chemické kotvy a opäť odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.

4. krok – do vyvŕtaných otvorov vsunieme sitko. Pri bežných veľkostiach skrutky (M6 až M14) použijeme plastové sitko. Ak máme neštandardnú veľkosť otvoru, volíme kovové sitko, ktoré si odstrihneme podľa požadovanej dĺžky. Na konci nesmieme zabudnúť sitko kliešťami ukončiť, aby chemická kotva nevytekala do dutín materiálu.

5. krok – chemickú kotvu vložíme do aplikačnej pištole na kotvy a vytlačíme si cca 10 cm mimo pripravované otvory, kým nie je farba jednoliata.

6. krok – aplikujeme chemickú kotvu do otvoru. Postupujeme od najhlbšieho miesta a postupne kotvu posúvame von z otvoru.

7. krok – do otvoru vsunieme kotvený prvok otáčavým pohybom – zaskrutkujeme.

8. krok – na úplné zaťaženie počkáme nevyhnutný čas, kým kotva vytvrdne. Presné vytvrdzujúce časy sú uvedené na obaloch chemických kotiev a v technických listoch.

Návod na použitie chemickej kotvy do plných materiálov

1. krok – vyvŕtame požadovaný počet otvorov.

2. krok – odstránime prach pomocou vzduchovej pumpy.

3. krok – uvoľníme nesúdržný prach pomocou čistiacej kefky na chemické kotvy.

4. krok – opäť odstránime zvyšky prachu pomocou vzduchovej pumpy. Posledný krát uvoľníme nesúdržný prach pomocou kefky. A opäť odstránime zvyšky prachu pomocou vzduchovej pumpy.

5. krok – chemickú kotvu vložíme do aplikačnej pištole na kotvy a vytlačíme si cca 10 cm mimo pripravované otvory, kým nie je farba jednoliata.

6. krok – aplikujeme chemickú kotvu do otvoru. Postupujeme od najhlbšieho miesta a postupne kotvu posúvame von z otvoru.

7. krok – do otvoru vsunieme kotvený prvok otáčavým pohybom – zaskrutkujeme.

8. krok – na úplné zaťaženie počkáme, kým kotva vytvrdne. Presné vytvrdzujúce časy sú uvedené na obaloch chemických kotiev a v technických listoch.