APLIKÁCIA EPOXIDOVEJ PODLAHY V PRIEMYSELNEJ HALE VO SVITAVÁCH

Prvý týždeň v decembri 2020 prebiehala renovácia podláh v areály firmy Agrotec vo Svitavách, na ul. Pražská. Na ploche cca 600 m2 boli na priemyselné podlahy použité výrobky rady EPOXIN. Konkrétne sa jednalo o výrobky: penetrácia EPOXIN F1000 DRY a náter EPOXIN F5000 RAL 7001. Spolu s penetráciou bol pridaný kremičitý piesok, ktorý slúži ako protišmykové opatrenie na povrchu priemyselných podláh.

Na fotografiách je zachytený aj pôvodný stav podláh, ktorých náter bol už značne narušený. Brúsením a čistením boli podlahy pripravené pre aplikáciu nových náterov. Vo fotogalérii môžete porovnávať pôvodný a nový stav povrchov.

Keďže ide o priemyselné podlahy v hale, kde sú pracovné pochôdzne plochy v rôznych výškových úrovniach, a to vrátane montážnych jám, bolo nutné vyriešiť aj hľadisko bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, teda bolo nutné dosiahnuť novou podlahou aj protišmykové vlastnosti. Toto bolo dosiahnuté pridaním kremičitého piesku do penetračného náteru. Protišmyková podlaha, vďaka svojmu štruktúrovanému povrchu, eliminuje riziko pošmyknutia.

Investícia do kvalitnej podlahy sa oplatí. Tieto podlahy sú nielen praktické, ale plnia aj estetickú funkciu. Výsledkom kombinácie kvalitných materiálov a kvalitnej realizácie je dlhá životnosť tohto druhu podlahy.

Objekt / Lokalita: Areál firmy Agrotec, ul. Pražská, Svitavy

Rozsah realizácie: cca 600 m2

Dátum realizácie: 12/2020

EPOXIN F1000 DRY

EPOXIN F5000

Výrobky rady EPOXIN sú vyrábané priamo v našom výrobnom závode v Přerove, kde sme vybudovali novú výrobnú halu určenú iba na výrobky EPOXIN.