NOVÁ EPOXIDOVÁ PODLAHA VO VÝROBNEJ HALE V HOLEŠOVE

Koncom roka 2020 bola realizovaná epoxidová podlaha haly v Holešove. Išlo o novostavbu výrobnej haly, ktorá je určená na výrobné strojárenské priestory. Okrem požiadavky na vzhľad, odolnosť povrchu podlahy a dlhú životnosť finálnej stierky, bol od začiatku kladený dôraz aj na protišmykové vlastnosti. Popritom sú tieto povrchy naďalej jednoducho udržiavateľné.

Na práce o celkovej ploche cca 800 m2 boli navrhnuté a schválené výrobky Den Braven rady EPOXIN.

Všetkému predchádzala príprava podkladu, čiže brúsenie a dôkladné vysatie celej plochy. V prvej fáze bola použitá penetrácia F1000 DRY, ktorá bola zasypaná pieskom. Druhý deň, bol prebytok piesku vysaný a prebiehala aplikácia druhej vrstvy – penetrácie F1000 DRY COLOR, čiže prefarbená penetrácia, ktorá bola premiešaná s pieskom.

V dalšej fáze realizácie bola aplikovaná stierka F5000 RAL 7001, čo je pigmentovaný dvojzložkový epoxidový náter a stierka na finálnu nášľapnú vrstvu, ktorá bola opäť premiešaná s pieskom.

Použitie kremičitého piesku malo jediný účel, a to vytvrenie požadovanej protišmykovej povrchovej úpravy.

Produkty rady EPOXIN sú založené na epoxidových živiciach a zahŕňajú širokú škálu produktov od penetrácií cez nátery/stierky, až po finálne dekoratívne laky. Tieto produkty ss vyznačujú výbornou mechanickou odolnosťou, tvrdosťou, rozmerovou stálosťou, jednoduchou udržiavanosťou a dalšími vlastnosťami, ktoré sú typické pre epoxidy.

Objekt / Lokalita: Hala + zázemie novostavby v Holešove

Rozsah realizácie: cca 800 m2

Dátum realizácie: 12/2020

 

EPOXIN F1000 DRY

EPOXIN F5000